Ján Pavol II.

Vojna proti pápežovi Františkovi

Tuesday, 13 November 2018 | Zošity humanistov č. 118 | Nekomentované

Andrew Brown

Jeho skromnosť a poníženosť z neho urobili jednu z najpopulárnejších osobností sveta, no vnútri rímskokatolíckej cirkvi zapaľujú revoltu konzervatívcov.

Súčasne je však aj najnenávidenejším mužom sveta, a to nie ateistami, protestantmi alebo moslimami, ale svojimi bývalými prívržencami. Jeho zvyky a pohyby sa zmocnili predstavivosti celého sveta: sám riadi svoj Fiat, nosí si batožinu, platí hotelové účty. Otázku, čo súdi o homosexuáloch, odmietol slovami:

„Kto som, aby som mohol súdiť?“

Moslimským utečenkám umýval nohy.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Kto nahradí Jána Pavla II.?

Friday, 14 September 2001 | Zošity humanistov č. 27 | Nekomentované

Giancarlo Zizola

Následnícke boje vo Vatikáne

Bez toho, že by to bolo predkonkláve, mimoriadne Konzistórium kardinálov v Ríme v máji t.r. znamenalo otvorenie diskusie o následníctve pápeža katolíckej cirkvi, Jána Pavla II. Má 81 rokov, pápežom je od r. 1978. Hoci išlo skôr o porovnanie programov ako o súperenie kandidátov, je jasné, že sa začali predvolebné manévre pre voľbu hlavy vyše miliardy katolíkov…

› Čítaj ďalej

tags , ,

Anjeli sú vzrušujúci trip

Monday, 2 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Oliver Fahrni

Všetci čakajú na to, čo urobí Boh. Po moci túžiaci kardináli. Na príkazy striehnuci služobníci kúrie. Za obnovu zapálení kňazi. Katolícke ženy. Korešpondenti vo Vatikáne – tí pripravujú v týchto dňoch už piatu či šiestu salvu nekrológov za pápeža Jána Pavla II. No Stvoriteľ váha, zdá sa, povolať k sebe hlavného pastiera svojho stáda.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Zasvätená Európa Jána Pavla II.

Wednesday, 10 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Jacques Decornoy

Vatikán a nový morálny poriadok

Od svojho zvolenia za pápeža v októbri 1978 Ján Pavol II. vyvíja úsilie upraviť v konzervatívnom zmysle modernizačnú a progresívnu líniu pápežov Jána XXIII. a Pavla VI. ako aj II. vatikánskeho koncilu. Šéf katolíckej cirkvi opakovane odsúdil obrancov teológie oslobodenia a opiera sa o organizácie ako je Opus Dei a iné, spriaznené s charizmatickou obnovou.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Fundamentalizmus a ateizmus

Tuesday, 9 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Albert Memmi

Fundamentalizmus nie je krátka správa o bezvýznamnej udalosti, ani sa neobmedzuje na Iránčanov a na islam. Nie je to nič nové: naopak, je starší ako humanizmus a tolerancia, a to ako v náboženstve, tak aj politike. Ako AIDS je jednoducho latentný a periodicky sa objavuje v časoch zrýchlených spoločenských premien, ktoré ľuďom naháňajú strach a ženú ich do skrýš, ktoré sa im vidia bezpečné, lebo sú staršie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu