Johnson Ben

Organizované náboženstvo je zdrojom všetkých ťažkostí

Tuesday, 22 May 2012 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 92 | Nekomentované

Ben Johnson

Najväčšia katolícka univerzita v USA predstaví na kombinovanom slávnostnom otvorení rečníka, ktorý verí, že „z extinkcie ľudstva by ostatný život na Zemi ohromne profitoval“, ktorý považuje „kresťanstvo za najnebezpečnejšiu oddanosť nejakej veci“ a ktorý vyzýva k všemožnému oslabovaniu „rozkladných a utláčajúcich inštitúcií organizovaného náboženstva“.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu