Karfeldová Marilyn

Cieľ pravicových kristokratov je pokrstiť Ameriku

Friday, 8 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Marilyn Karfeldová

Už pred Listinou práv (desať dodatkov k ústave z r. 1791), pred ustanovením Prvého dodatku k Ústave Spojených štátov, v článku VI tejto ústavy sa zreteľne stanovilo, že

„nie sú povolené nijaké náboženské testy (skúšky)”.

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu