katolícka cirkev

Ako veria švajčiarski prominenti?

Saturday, 25 August 2018 | Zošity humanistov č. 117 | 2 Komentárov

Kniha je zbierkou rozhovorov s 27 osobnosťami švajčiarskeho literárneho a umeleckého prostredia od Petra Bichsela po Jeana Zieglera. Veria títo inakšie ako bežní občania a veriaci?

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Nemecké cirkvi stratili 660 000 členov

Wednesday, 1 August 2018 | Zošity humanistov č. 117 | 41 Komentárov

SPIEGEL ONLINE

Obidve veľké kresťanské cirkvi v Nemecku stratili v minulom roku spolu 660 000 členov. Podľa údajov Nemeckej evanjelickej cirkvi (EKD) sa v roku 2017 znížil počet protestantov o 390 000 na 21,5 milióna členov. Počet katolíkov klesol podľa údajov Konferencie biskupov Nemecka (DBK) o 270 000 na 23,3 milióna.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Pápež nemôže povedať „Kto som, aby som súdil?“

Sunday, 31 January 2016 | Zošity humanistov č. 107 | 8 Komentárov

Rastislav Škoda

8. decembra 2015 otvoril pápež František bronzové dvere baziliky sv. Petra a zahájil mimoriadny svätý rok milosrdenstva vyhlásením, že v katolíckej cirkvi viac platí súcitná láskavosť ako moralizovanie. Už o pár mesiacov po svojom zvolení povedal vetu, ktorá ohromila katolícky svet: „Kto som, aby som súdil?“ Stalo sa to pri rutinnej tlačovej konferencii na palube pápežského lietadla v júli 2013, keď sa ho jeden novinár spýtal, čo si myslí o homosexuálnych kňazoch pracujúcich vo Vatikáne.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , , ,

Po synode: Zmena sa nekoná

Sunday, 1 November 2015 | Zošity humanistov č. 106 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Cez víkend sa v Ríme skončil trojtýždňový maratón diskusií, na ktorom sa zúčastnilo 270 zástupcov rímskokatolíckej cirkvi z celého sveta.

Na synode prehrala nielen menšina biskupov, ktorí sa zasadzovali za konkrétne reformy, ale aj ich hlava, pápež František, ktorý od svojho zvolenia verejnosť príjemne prekvapuje nielen svojím sociálnym cítením, ale najmä liberálnymi názormi. Vzhľadom na rozloženie síl je však otázne, či nešlo o vopred prehraný boj…

› Čítaj ďalej

tags ,

Cirkev už nediktuje zákony v Írsku

Thursday, 28 May 2015 | Zošity humanistov č. 104 | Nekomentované

S. Ch.

Pred dvadsiatimi rokmi mohli lekárne v Írsku odmietnuť predávať tabletky proti počatiu, rozvod bol zakázaný a homosexualita sa považovala za zločin. A potom to naraz prišlo rana za ranou: Rozvod bol legalizovaný a homosexualita dekriminalizovaná; potrat ostáva zakázaný aj po znásilnení a určité uľahčenie je prípustné len pri smrteľnom ohrození matkinho života.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Matrikoví katolíci sa vyfarbujú

Sunday, 15 February 2015 | Zošity humanistov č. 103 | 21 Komentárov

Rastislav Škoda

Sekularizácia je na postupe. Môže sa viera vrátiť?

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Ešte k Pastierskemu listu (PL) KBS z decembra 2013

Tuesday, 14 January 2014 | Zošity humanistov č. 99 | 8 Komentárov

Rastislav Škoda

Veľa štylizácií tohto PL ma irituje, no osobitne je to veta, že učiteľ bol kedysi zneužitý na „vnucovanie ateizmu deťom“ a dnes mu hrozí „ešte čosi horšie“. Prv než dám slovo učiteľovi, zaprotestujem proti zaužívanému zlozvyku KBS znevažovať ateizmus jeho zaraďovaním medzi zlá, v posledných rokoch až akejsi „kultúrnej smrti“, ohrozujúcej existenciu národa. Po stý raz pripomínam pánom biskupom, že bezkonfesijnosť, iste bližšia ateizmu ako religiozite, je bežný svetonázor vyše miliardy občanov sveta (na treťom mieste za kresťanmi a moslimami) a je na pochode hlavne v kultúrne vyspelých štátoch. Pápež František prekvapil svet a najmä KBS vyhlásením, že nevidí príčinu, prečo by (dobre žijúci) ateisti nemohli prísť do neba. Rímu verní kňazi by si mali vziať tieto slová k srdcu a podľa nich sa chovať a vyjadrovať, aj keď to bude na verejnej scéne novinka. Ateizmus je svetonázor tej istej etickej hodnoty ako iné svetonázory, vrátane náboženstiev. Všetky môžu súperiť o prívržencov vyzdvihovaním svojich relatívnych hodnôt, ale nemali by to robiť oficiálnou difamáciou inak veriacich ani neveriacich. Nielen krvavé náboženské vojny by mali patriť minulosti, ale aj tie z kazateľne a biskupských listov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pastiersky list z decembra 2013 pripomína moslimský fundamentalizmus

Friday, 10 January 2014 | Zošity humanistov č. 99 | 3 Komentárov

Rastislav Škoda

Pastierskym listom z decembra 2013 vyvolávajú páni biskupi v našom štáte atmosféru ohrozenia existencie národa tzv. kultúrou smrti. Od použitia tohto nepekného výrazu pápežom Jánom Pavlom II. sa pod kultúrou smrti rozumie všeličo, ale teraz majú biskupi na mysli predovšetkým rovnopohlavné manželstvá. Neupierame im právo dovolávať sa svojej náboženskej dogmy pre svoju katolícku komunitu. Upozorňujeme ich však na skutočnosť, že žijeme v demokratickom štáte a iné svetonázorové zoskupenia majú rovnaké právo hlásať svoje presvedčenia. Ako sami naznačujú, rozhodnutie padne pri voľbách a svetové trendy naznačujú, ako bude vyzerať. Je pravdepodobné, že dogma padne aj u nás.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Katolícka cirkev a chudobní

Friday, 22 March 2013 | Zošity humanistov č. 95 | 1 Komentár

Stan Becker

Dve správy z 20. marca sú informatívne: 1. „František sľubuje slúžiť tým najchudobnejším a najslabším a vyzýva vládcov, aby im dali nádej“, čo hovorí samo za seba, a 2. „Filipínsky súd odkladá zákon o bezplatnej antikoncepcii pre chudobných“, kde sa dozvedáme, že katolícka cirkev vynútila odklad zákona, ktorý by zabezpečil bezplatnú antikoncepciu pre chudobné ženy.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Pohľad katolíckej cirkvi na ľudskú reprodukciu

Wednesday, 20 March 2013 | Zošity humanistov č. 95 | 25 Komentárov

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu usporiadala 14. – 16. 9. 2006 v Pardubiciach kongres o sexuálnej výchove, ktorého prednášky boli uverejnené v Sborníku tohto kongresu.

Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve

Petr Kovář

Pohled katolické církve a pohled medicínský se na velkou část bodů sexuality, kontracepce a fertility člověka rozchází. Cílem přednášky je zachytit základní aspekty, které rozdělují tyto dva pohledy, zhodnotit reálnost či nereálnost jejich uplatnění v běžném životě a poukázat na možná úskalí a rizika. Ačkoliv tento článek byl připravován ženským lékařem z pohledu medicínského, byly jednotlivé aspekty konzultovány se zasvěcenými lidmi z okruhů církevních a také z okruhů propagujících metody plánovaného rodičovství.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Ženy, reprodukčné práva a katolícka cirkev – história a súčasnosť

Sunday, 15 July 2012 | Zošity humanistov č. 93 | 71 Komentárov

Rosemary Radford Ruetherová

So ženami má rímskokatolícke kresťanstvo problém, ktorý má svoje korene v jeho ponímaní rodov a sexuality. Zakladajúci mysliteľ latinského kresťanstva, sv. Augustín, vyslovil na konci štvrtého a začiatkom piateho storočia určité predpoklady, ktoré dodnes katolicizmus trápia. Hoci uznal, že aj ženy sú obrazom Boha a môžu byť vykúpené, veril, že Boh ich stvoril ako feminae, samičky, s úmyslom, aby boli podriadené mužovi. Neprimeraná vina ženy za pád ľudstva do hriechu, zapríčinená jej neposlušnosťou voči jej podriadenosti, znamená, že môže byť vykúpená len prijatím svojej dvojnásobnej podriadenosti mužovi, ak treba, aj nátlakom. Podľa Augustína ženskosť nikdy nemôže reprezentovať Boha. Mužskosť zodpovedá obrazu racionality a spirituality, ženskosť reprezentuje telo a materiálny svet.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Vatikán karhá mníšku za knihu o sexualite

Thursday, 7 June 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 39 Komentárov

Laurie Goldsteinová a Rachel Donadioová

Vatikánsky úrad dozoru nad vierou odsúdil americkú mníšku, profesorku etiky na Yalskej univerzite, za knihu, v ktorej sa autorka pokúša nájsť teologické argumenty pre rovnopohlavné vzťahy, masturbáciu a opätovné manželstvo po rozvode. Autorka sa bráni tým, že svoje názory nikdy nevydávala za oficiálne učenie katolíckej cirkvi.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu

Wednesday, 4 April 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 42 Komentárov

Rastislav Škoda

Nemám nič proti tomu, keď katolícki spisovatelia bijú do slobodomurárov a vinia ich z rozvratu katolíckej cirkvi. Za celý môj dlhý život som sa len raz zúčastnil seminára, organizovaného francúzskou lóžou v Štrasburgu – veľmi ma sklamali svojím opatrníckym prístupom k plánovanému rodičovstvu a novým biotechnológiám; s katolíkmi si priam ruky podávali.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Obama uráža arcibiskupa

Thursday, 2 February 2012 | Zošity humanistov č. 91 | 6 Komentárov

Patrick J. Buchanan

Po nedeľnej omši v kostole, do ktorého chodím vo Washingtone, D.C., požiadal pastor veriacich, aby ešte na chvíľu ostali.

Potom na príkaz kardinála arcibiskupa Donalda Wuerla prečítal list.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Studená sprcha pre českú katolícku cirkev

Wednesday, 21 December 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 44 Komentárov

Rastislav Škoda

Ako dar pod vianočný stromček sú tu výsledky a ozývajú sa prvé komentáre.

V reči biskupov Českej biskupskej konferencie (ČBK) to znie propagandisticky vykrúcavo:

„Temer 14 % obyvateľov ČR sa aktívne prihlásilo k nejakej cirkvi. Naďalej asi tretina obyvateľov prehlásila, že nie je nijakého vyznania. Vyše 700 tisíc obyvateľov sa síce hlási k viere, ale nie k cirkvi. Ostatok, to je temer polovica obyvateľstva, sa k otázke viery vôbec nevyjadril. Ku katolíckej cirkvi sa prihlásilo 1,084.000 obyvateľov, čo je niečo málo viac ako 10 % obyvateľov … Keby bolo keby, zistili by sme, že k dramatickým zmenám religiozity pravdepodobne nedošlo … To súhlasí so skúsenosťou cirkvi, ktorá dlhodobo pozoruje stabilný záujem o návštevu nedeľných bohoslužieb aj počet krstov.“
(Česká biskupská konferencia).

Reč nestranných odborníkov je zreteľnejšia.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu