Kezirian Richard

Môže agnosticizmus zlepšiť verejný život na Slovensku?

Friday, 1 March 2002 | Zošity humanistov č. 30 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Korupcia a škandály v našom verejnom živote majú hlbšiu príčinu ako ľudská slabosť a chamtivosť. Náboženská zvieracia kazajka, do ktorej Slováci nútia svojich politikov, vedie k zlyhaniu značného percenta týchto osobností.
Slováci od nich vyžadujú, aby boli nábožensky otvorene ortodoxní, i keď väčšina čestných ľudí má s ortodoxiou svoje ťažkosti. Odmietajú, resp. odmietli by tých, ktorí sa vyjadria váhavo pri najvážnejšej otázke nášho života - či je alebo nie je boh.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu