Klanecký Jaroslav

Taslima Nasrinová a Indická racionalistická asociácia

Friday, 7 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Sanal Edamaruku

Niekoľko hodín predtým, než sa Taslima Nasrinová začala ukrývať, 4. júna 1994, som mal čudný telefonický rozhovor. Ozval sa povedomý ženský hlas a žiadal ma, aby som zatelefonoval Raizul Karim Kamalovi alebo jeho manželke Afroze Kamalovej v Dháke. Aj telefónne číslo mi bolo známe – veď to bolo číslo do bytu Taslimy Nasrinovej v jej shantinagarskom byte v Dháke.

Už predtým som bol niekoľkokrát v telefonickom styku s Taslimou Nasrinovou.V čase, keď v Bangladéši stúpalo napätie v súvislosti s jej teraz už známym románom „Lajja“ (Hanba) v bengálskom jazyku a keď moslimskí kňazi vypísali peňažnú odmenu za jej zavraždenie, cítil som sa povinný zavolať jej a povzbudiť ju.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu