Klanský Alojz

Vianoce – kresťanské či pohanské oslavy?

Saturday, 5 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | Nekomentované

Alojz Klanský

Legendy a historická pravda

Ľudové tradície a indoktrinácia kresťanských tradičných náboženstiev zakorenili vo vedomí mnohých ľudí predstavu, že vianočné sviatky a s nimi súvisiace rituály sa konajú ako spomienka na narodenie Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva. Tieto tradície však majú svoju históriu, ktorá dokazuje neodtajiteľné súvislosti s pohanskými zvykmi, ktoré existovali dávno pred vznikom kresťanstva.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Druhá okupácia Slovenska

Monday, 5 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Alojz Klanský

Zmluva Slovenska s Vatikánom

Dlho a v utajovaní pripravovaná zmluva Slovenska s Vatikánom (Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Vatikánom), z ktorej niektoré prvky napriek utajovaniu prenikli do verejnosti a odborníci štátneho práva ich silne kritizovali, bola napokon v NR SR schválená.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu