kmeňové bunky

Nemecký parlament uvoľnil zákon o kmeňových bunkách

Friday, 16 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Nemecký parlament konečne vykročil zo zeleno-čiernej blokády, ktorá v minulosti poškodzovala nemeckú vedu a vynikajúcich vedcov vyháňala do cudziny. Väčšinou 346 proti 118 posunul dôležitý termín pre kmeňové bunky z 1. 1. 2001 na 1. 5. 2007, čo znamená, že je dovolené dovážať ľudské embryonálne kmeňové bunky, ktoré boli vyrobené do mája 2007, miesto do januára 2001, a pracovať s nimi. Návrhy na úplné uvoľnenie, t. j. povolenie ničím neobmedzenej práce s týmito bunkami, ako aj na úplný zákaz práce s nimi – návrh kresťansko-demokratickej únie, podporovaný katolíckou cirkvou – boli odmietnuté. Hlasovalo sa podľa svedomia bez straníckej disciplíny.

Vedci prijali zmenu zákona s uľahčením, ale bez jasania a korky šumivého vína nevybuchujú. Kritizujú, že staré bunkové línie sú jednoducho staré, nepoužiteľné a žiadajú nové. Najväčšiu radosť má asi Oliver Brüstle, ktorý bol prvým nemeckým výskumníkom, ktorý podal parlamentu žiadosť o povolenie pracovať s týmito spornými bunkami. Očakáva sa možnosť liečby Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, priečneho ochrnutia a srdcového infarktu. Napriek tomu má Nemecko jednu z najreštriktívnejších situácií v oblasti kmeňových buniek.

Prameň: internet

tags

Vaječník zo skúmavky

Tuesday, 6 May 2003 | Zošity humanistov č. 37 | Nekomentované

Redakcia

Biológovia vypestovali v laboratóriu umelé vajíčka. Tento ďalší prelom biotechnológie, porovnateľný s narodením ovečky Dolly, má ďalekosiahle následky pre bioetiku. Karin Hübnerová sa náhodou práve v tom momente dívala cez optiku svojho binokulára na dianie na dne Petriho misky.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Apoštol rozumu

Friday, 10 May 2002 | Zošity humanistov č. 31 | Nekomentované

Jörg Lau

S uspokojením konštatujeme, že nemecký parlament prijal kompromisné riešenie problému práce s kmeňovými bunkami: na jednej strane ju zakazuje, na druhej strane ju za určitých podmienok povoľuje. Dá sa to nazvať šalamúnskym rozhodnutím, ale možno v tom vidieť aj dvojitú morálku: je dovolené pracovať s kmeňovými bunkami, dovezenými z cudziny, ale také bunky neslobodno vyrábať v Nemecku.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Z mozgu buď srdce!

Thursday, 7 December 2000 | Zošity humanistov č. 22 | Nekomentované

Hans Schuh

Nový stvoriteľský akt pestovateľov orgánov

Biotechnici zas lomcujú oddávna uznávanými základnými pravidlami biológie - a ak sa ich nedávne úspechy potvrdia, budú mať etici novú látku na hútanie.

Ako hlási renomovaný časopis Science, podarilo sa vedcom na Karolinska Institute v Štokholme vyrobiť zo starých, „dospelých” mozgových buniek skoro všetky iné typy telesných buniek: srdcové, pľúcne, obličkové, kožné, črevné, svalové - skoro všetko, po čom zatúži pestovateľ buniek a orgánov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Kmeňové bunky a nesmrteľné duše

Friday, 7 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Peter Singer

Kým ľudské embryo pozostáva z nie viac ako 64 buniek, sú jeho bunky ako malý psík schopné naučiť sa nové kúsky. Ak sa vstrieknu do chorej obličky, osvoja si mnohé vlastnosti normálnej obličkovej bunky a môžu bunke pomáhať plniť jej normálnu funkciu. Zdá sa, že to platí pre každý orgán, dokonca aj pre každý druh bunky.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu