knižnice

Zájdite do knižnice!

Thursday, 3 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

redakcia

Rád by som čitateľom ZH niečo navrhol:

Ak chcete urobiť niečo proti záplave pseudovedeckých nezmyslov a náboženskej literatúry v našich knižniciach, prejavte záujem o svoju lokálnu knižnicu a navštívte ju, prosím.

Ak ste už dlhšie neboli vo svojej miestnej knižnici, zájdite tam. Prejdite sa pomedzi policami so starými i novými knihami. Okrem množstva pekných kníh, časopisov a videokaziet nájdete iste aj hromadu nezmyslov. Je veľmi pravdepodobné, že nájdete knihy o UFO, o domoch, v ktorých straší, o mastičkárstve a tzv. alternatívnej medicíne, o „nevyriešených mystériách”, astrológii, ako aj o tom starom probléme, kreacionizme, stvorení v rozličných vydaniach. Je skoro isté, že nenájdete ani Zošity humanistov, ani knihy z edície K teórii a praxi humanistickej výchovy.

Knižnice závisia aj od darov. Zástancovia kreacionizmu sú osobitne štedrí darcovia.

Dobre, aj my môžeme dať: staršie knihy so zaujímavým obsahom, časopisy, videokazety - my, ako redakcia Zošitov humanistov, a možno aj Vy, vážený čitateľ, ako pravidelný či občasný návštevník v miestnej knižnici, dáte niečo zo svojej knižnice. Knihovníčka či knihovník si s Vami iste radi pohovoria o aktuálnej problematike pri znižovaní rozpočtu na knižnice.

V našom mene im ponúknite ako dar ukážku publikácií nášho vydavateľstva: stačí vyplniť priložený lístok - a záujemca dostane od nás poštou vyplatene pekný dar.

Sú štáty, kde nadšenci predplácajú knižniciam, študentom a väzňom mienkotvorné a iné časopisy; chápem, že na niečo podobné sa u nás t.č. nedá pomyslieť.

Predplatné
Hoci sme to od nikoho nežiadali, niektorí čitatelia uľahčili prácu sebe aj nám tým, že si vypočítali približné predplatné na 3, 6 alebo viac čísiel, uhradili ho poukážkou poslednej zásielky a požiadali nás o riadne vyúčtovanie. Prikladáme prihlášku za odberateľa za predpokladu 6 čísiel do roka po Sk 12.- plus Sk 7.- poštovné = 6 x Sk 19.- = Sk 114.- a prosíme čitateľov ZH široké využitie tejto možnosti. ?

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu