Korec kardinál

Trefná diagnóza

Wednesday, 16 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Ak uvažujete, ako charakterizovať stav katolíckej cirkvi, nájdete k tomu  výborný opis v knihe „Kresťanstvo nás robí ľuďmi” (Sergej Chelemendik, Kardinál Ján Chryzostom Korec, Slovanskýn dom, Bratislava 2004). A zaváži, že je to na základe rozboru jej učenia, nie nejakých demografických prieskumov, vystúpení z cirkvi, nedostatku kňazov v mnohých štátoch, škandálov či politických udalostí.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Zamyslenie nad pastierskym listom kardinála Korca

Tuesday, 12 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Adam Roman

Hoci je po udalostiach

“Moji pastieri nehľadali moje ovce,
pastieri pásli seba, nie však moje stádo.” (Ez 34, 8).

V súvislosti so sčítaním ľudu* považovala katolícka cirkev na Slovensku za potrebné vydať dokument s názvom “Pastiersky list biskupov Slovenska k sčítaniu ľudu”. Jeho autorom je “sám” kardinál Korec - ako užasnutým poslucháčom prezradil celebrant omše vysielanej Slovenským rozhlasom v nedeľu 20. mája 2001

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu