kreacionizmus

Vedecký disent (odpor proti darvinizmu)

Friday, 22 February 2019 | Zošity humanistov č. 119 | 5 Komentárov

Rastislav Škoda

Centrum amerického kreacionizmu, Discovery Institute v Seatle v štáte Washington, zintenzívnilo vo februári 2019 pri príležitosti Darwinových narodenín (* 12. 2. 1809) podpisovú akciu „A Scientific Dissent from Darwinism“ (Vedecký disent, odpor, odklon, od darvinizmu, ktorý začiatkom februára 2019 podpísalo s udaním stupňa doktorátu a pôsobiska vyše 1 000 vedcov, resp. absolventov 2. stupňa vysokoškolského štúdia (PhD – ale to ešte nie sú vedci) z celého sveta.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Porovnanie deizmu s kresťanstvom

Friday, 26 May 2017 | Zošity humanistov č. 112 | 9 Komentárov

Thomas Paine

Deizmus je v podstate dnešný kresťanský kreacionizmus, zredukovaný na akt stvorenia. Priam vášnivo ho vyznával Thomas Paine, čo znamená, že veril v existenciu jediného ideálneho boha a blažený posmrtný život, ako to verili reprezentanti osvietenstva (vrátane Voltaira), pokiaľ sa nestali ateistami; kriticky odmietal zjavené náboženstvá a všetky kresťanské a iné cirkvi. K deizmu sa otvorene hlásili mnohí velikáni dejín, ako Isaac Newton, John Locke, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Charles Robert Darwin, François-Marie Arouet, zvaný Voltaire, Albert Einstein, Abraham Lincoln a temer všetci otcovia zakladatelia USA, ba dokonca aj Platón. Hoci deizmus je v dnešnej dobe takrečeno mŕtvy, považujem za osožné pripomenúť si jeho tézy (p.p.).

Painova viera v boha sa zakladala na argumente nevyhnutnosti príčiny všetkého, teda stvoriteľa tohto aj druhého sveta, u ktorého však nevidel ďalší záujem o stvorené dielo a zasahovanie do jeho behu; nemá zmysel prosiť ho o niečo modlením. Namiesto boha môže byť stvoriteľom aj nejaký neživý princíp, ktorý sa stane bohom.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Diabol a detaily

Monday, 2 November 2015 | Zošity humanistov č. 106 | 1 Komentár

Prečo si kreacionisti mladej Zeme plne neuvedomujú, v čo vlastne veria

Jérémie Harris a Edouard Harris

V najnovších desaťročiach sa mnohé odnože židovsko-kresťanského teizmu adaptovali na rastúci objem vedeckých dôkazov evolúcie prírodným výberom. Teisti spravidla dosahujú svoj premyslený kompromis medzi vedou a náboženstvom tak, že pripustia iné ako doslovné interpretácie biblického opisu stvorenia, podaného v Genezis. Tento pomerne moderný prístup nakoniec komentovali mnohí známi ateisti a skeptici. Až na pár výnimiek sa však vyhýbali priamej konfrontácii s fundamentalistickou perspektívou kreacionizmu mladej Zeme.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Postoj Davida Attenborougha voči náboženstvu a kreacionizmu

Monday, 11 May 2015 | Zošity humanistov č. 104 | 10 Komentárov

Wikipédia

Sir David Attenborough je vynikajúci britský naturalista a televízny pracovník stanice BBC.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Pápež František: Evolúcia pripúšťa pojem stvorenia

Tuesday, 28 October 2014 | Zošity humanistov č. 102 | 8 Komentárov

Včera sa pápež František zapojil do kontroverznej debaty o pôvode ľudského života vyhlásením, že teória veľkého tresku neprotirečí úlohe božského stvoriteľa, ba že ju priam vyžaduje. Povedal to na plenárnom zasadaní Pontifikálnej akadémie vied, venovanom diskusii o evolučných koncepciách prírody.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Nemôže to byť inak

Sunday, 29 November 2009 | Zošity humanistov č. 80 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Sú takí, čo z náboženských dôvodov neakceptujú Darwinovo učenie o evolúcii. Pri konfrontácii s horami dôkazov z rozličných vedných odborov im nakoniec neostáva nič iné ako hovorovo zľahčiť stanovisko protivníka poznámkou „Aj tak je to len teória“. A ponáhľajú sa poukázať na to, že dosiaľ sa nepodarilo vyrobiť v laboratóriu prvú bunku, že v rade fosílií chýbajú medzičlánky atď. Dokedy to bude tak a kedy sa uzná, že to nemôže byť inak, že evolúcia je fakt?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Záver diskusie o kreacionizme

Friday, 8 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | Nekomentované

V č. 75 Zošitov humanistov bola uverejnená diskusia okolo recenzie „Kreacionizmus docenta Kováča”. Kvôli úplnosti uverejňujeme aj jej koniec.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Kreacionizmus docenta Kováča

Wednesday, 18 February 2009 | Zošity humanistov č. 61 | 10 Komentárov

Rastislav Škoda

Ak je niekde reč o kreacionizme v akejkoľvek podobe a s akýmikoľvek prívlastkami (od kresťanského po „vedecký”), treba sa mať na pozore pred sirénami - či úskočne vábia statočných námorníkov do smrtiacich krútňav, či nahovárajú mysliacich mužov a ženy vzdať sa logického myslenia, či navykajú chlapcov a dievčatá na povery starcov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Darvinizmus, moja láska

Thursday, 4 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V nedávnej diskusii v redakcii newyorského denníka Time významný kreacionista Francis Collins (riaditeľ amerického Štátneho ústavu pre výskum ľudského genómu) a notorický ateista Richard Dawkins (držiteľ profesúry Charlesa Simonyiho pre verejné pochopenie vied na Oxfordskej univerzite) hovorili o  pravdepodobnosti existencie boha. Záverečné slová Dawkinsa nesvedčia o „zatvrdilosti” a tým menej o „hlúposti” moderného evolucionistu:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Redukcionistická teória života je antihumánna

Wednesday, 3 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Eduard Chmelár

Mrzí ma, že Rastislav Škoda sa vo svojej reakcii (Život je veru iba tanec molekúl, Slovo č. 48/2006) snaží udržať svoju pozíciu iba ignorovaním faktov, tvrdohlavým opakovaním floskúl a osobnými invektívami.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Boj o vývojovú teóriu sa stupňuje

Thursday, 2 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Hneď pri prameni teizmu (mnoho- či jednobožstva) vznikol ateizmus (bezbožstvo či bezbožníctvo), keď grécky filozof Protagoras už asi r. 415 p. n. l. veľmi moderne konštatoval, že existencia bohov sa nedá dokázať.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Náboženská interpretácia života nepatrí na hodinu biológie

Wednesday, 4 January 2006 | Zošity humanistov č. 53 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Konečne je tu dobrá správa z USA:

Americký sudca John Jones vyhlásil v decembri 2005 vyučovanie kreacionizmu na amerických štátnych školách (ako rovnocenné popri evolučnej teórii podľa Darwina) za protiústavné, pretože protirečí povinnej neutralite štátu v náboženských otázkach; rozsudok odôvodnil na 139 stranách.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Postdemokratické Spojené štáty

Tuesday, 15 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Paul Kurtz

Americký filozof Paul Kurtz vyslovil nedávno názor, že Spojené štáty sa nachádzajú v postdemokratickom štádiu, charakterizovanom 1. zakorenenou plutokraciou, ktorá má obrovské bohatstvo a moc, 2. vznikom megakorporácií, úzko zviazaných s vojensko-priemslovo-technologickým komplexom, 3. ovládnutím komunikácií a spoločenského života médiokraciou, t. j. často týmito megakorporáciami a 4. nebezpečenstvom, že sa stanú kváziteokraciou: jeden národ pred Bohom, pretože neviera sa považuje za neamerickú.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Preč s Darwinom!

Sunday, 11 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V čase, keď by sme si mohli myslieť, že kreacionizmus je prehraná vojna aj v Taliansku, keďže aj pápež ho oslabil uznaním evolúcie, prichádza studená sprcha.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Odluka cirkvi od štátu v USA

Thursday, 8 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Edwin Kagin

Kagin bol jedným z organizátorov Pochodu bezvercov na Washington  2. novembra 2002, pri ktorom asi 3000 účastníkov nieslo heslá ako „Reason is not Treason” (Rozum nie je zrada), „Boli časy, keď vládlo náboženstvo - voláme ich vekom temna” a „Ústava platí pre všetkých”. Toto je text jeho prednášky, v tom čase, na Marshallovej univerzite v Huntingtone, West Virginia.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Kmeňové bunky a nesmrteľné duše

Friday, 7 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Peter Singer

Kým ľudské embryo pozostáva z nie viac ako 64 buniek, sú jeho bunky ako malý psík schopné naučiť sa nové kúsky. Ak sa vstrieknu do chorej obličky, osvoja si mnohé vlastnosti normálnej obličkovej bunky a môžu bunke pomáhať plniť jej normálnu funkciu. Zdá sa, že to platí pre každý orgán, dokonca aj pre každý druh bunky.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Odpovede kreacionistom

Wednesday, 4 November 1998 | Zošity humanistov č. 02 | 6 Komentárov

Michael Ruse

Kde nemajú pravdu a čoho sa boja

Pre aktívneho vedca, a to nielen biológa, je jednoducho smiešne predstaviť si, že je niečo nejasného v otázke vzniku dnešných organizmov z ich veľmi odlišných predchodcov – a nakoniec z neorganického materiálu. Je to taká samozrejmá prírodná skutočnosť, ako že sa Zem krúti okolo Slnka alebo že voda sa skladá z kyslíka a vodíka. Iste to však nie je fakt pre mnohých nevedcov, najmä ak sú pod vplyvom severoamerického evanjelického kresťanstva. Opäť a opäť od nich počúvame: „Evolúcia je teória a nie fakt“ alebo niečo podobné. Mnohí nemajú chuť rozoberať toto múdro znejúce konštatovanie, ale jedno je isté: „teória“ tu znamená „nepravda“.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu