kresťanské legendy a mýty

Bežné mýty o ateistoch

Thursday, 3 August 2017 | Zošity humanistov č. 113 | 3 Komentárov

Lee Myers

V písomnom aj osobnom styku nás teisti veľmi rýchlo obžalúvajú, že „nemáme morálku“, že sa „hneváme na boha“ alebo že „ateizmus je vlastne len iné náboženstvo“ ako všetky iné. Samozrejme majú ateisti morálku. Uznávajú predsa vrodenú ľudskú slušnosť a poznajú zložité morálne systémy, prispôsobené jednotlivým ľudským spoločnostiam.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Vianoce – kresťanské či pohanské oslavy?

Saturday, 5 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | Nekomentované

Alojz Klanský

Legendy a historická pravda

Ľudové tradície a indoktrinácia kresťanských tradičných náboženstiev zakorenili vo vedomí mnohých ľudí predstavu, že vianočné sviatky a s nimi súvisiace rituály sa konajú ako spomienka na narodenie Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva. Tieto tradície však majú svoju históriu, ktorá dokazuje neodtajiteľné súvislosti s pohanskými zvykmi, ktoré existovali dávno pred vznikom kresťanstva.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staré čísla ZH ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda si možno zakúpiť na adrese:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA, Za hradbami 18, 902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@alternativa-antikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu