kritika kresťanstva

Ako veria švajčiarski prominenti?

Saturday, 25 August 2018 | Zošity humanistov č. 117 | 2 Komentárov

Kniha je zbierkou rozhovorov s 27 osobnosťami švajčiarskeho literárneho a umeleckého prostredia od Petra Bichsela po Jeana Zieglera. Veria títo inakšie ako bežní občania a veriaci?

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Vek rozumu (3. časť)

Friday, 16 March 2018 | Knihy, Vek rozumu, Thomas Paine, Zošity humanistov č. 115 | 3 Komentárov

Zo závetu Thomasa Paina vychádza najavo, že zanechal po sebe v rukopise ešte aj tretí diel Veku rozumu, ktorý však nevyšiel tlačou, pretože keď sa Paine vrátil z Francúzska do Súštátia, našiel tu veľmi nepriaznivé pomery pre slobodné skúmanie náboženstva.

Väčšina spoločnosti bola kňazmi znervóznená a proti slobodnému premýšľaniu naladená až neprístupná. Po jeho smrti sa jeho priatelia obávali vydať ten spis na svoju zodpovednosť. Došlo k strate rukopisu a možno k zničeniu jeho značných častí ohňom. Na šťastie pre nás uverejnil Paine ešte za svojho života v roku 1807 aspoň časť tohto tretieho dielu svojho veľkého spisu, a to pod názvom „Skúmanie proroctiev v Novom zákone ohľadom Ježiša Krista“ s dodatkom „O snoch a iných predmetoch“.

S týmito úryvkami tretieho dielu musíme sa teda uspokojiť, keď viac nemáme.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Vek rozumu (2. časť)

Friday, 16 March 2018 | Knihy, Vek rozumu, Thomas Paine, Zošity humanistov č. 115 | 4 Komentárov

14. Predhovor k druhej časti

V októbri 1795 komentoval autor Thomas Paine nové vydanie Veku rozumu nasledovne.

„V prvom diele Veku rozumu som sa zmienil o tom, že už dlho som mal v úmysle uverejniť svoje zmýšľanie o náboženstve, ale že som to odkladal až na neskoršiu dobu života, aby to bolo mojím posledným dielom.

No situácia, ktorá sa vyvinula vo Francúzsku v roku 1793, ma prinútila ďalej neotáľať. Spravodlivé a ľudské zásady revolúcie, rozšírené filozofiou, boli opustené. Pojem, nebezpečný pre spoločnosť a urážlivý voči Bohu, že by totiž kňazi mohli odpúšťať hriechy, hoci sa zdal miznúť, predsa otupil ľudské city a pripravoval ľudí na dopúšťanie sa rozmanitých zločinov“.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Vek rozumu (1. časť)

Friday, 16 March 2018 | Knihy, Vek rozumu, Thomas Paine, Zošity humanistov č. 115 | 10 Komentárov

Thomas Paine

Z angličtiny do češtiny preložil František Boleslav Zdrůbek, z češtiny do slovenčiny preložil Rastislav Škoda.

Originál vyšiel tlačou a nákladom Augusta Geringera, J50 W. 12th St., Chicago, v roku 1884.

Prameň: Open Library.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Dá sa tomu veriť?

Tuesday, 13 July 2010 | Zošity humanistov č. 84 | 5 Komentárov

Rastislav Škoda

Píšem tieto riadky ako parafrázu k otázke, ktorú si položil evanjelický teológ Günther Roth: „Musí sa tomu veriť?“ na webstránke Die Reli-R@llye kreuz und quer durchs Internet (krížom krážom po internete). Kým on dal na viaceré otrepané otázky starodávnu sebauspokojivú odpoveď systematického teológa, ja v tom vidím radostné podrobenie sa hlboko veriaceho povinnosti veriť aj najťažším dogmám a robím záver: Tomu sa nedá veriť!

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Friedrich Nietzsche – Antikrist V

Tuesday, 29 September 2009 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Úvody Érica Blondela a Petra Pütza (skrátené)

„Antikrist“: takto prekladať, vlastne preberať rovnako znejúci nemecký názov Der Antichrist je vlastne chyba, hoci treba hneď dodať, že túto sémantickú dvojznačnosť si Nietzsche prial. Nemecký Antichrist je grécky protivník Krista v prvom Jánovom liste: „To je antikrist, kto popiera Otca i Syna“ (1 Jn 2, 22), resp. v druhom: „To je zvodca a antikrist“ (2 Jn 7).

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Friedrich Nietzsche: Antikrist IV

Saturday, 26 September 2009 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

 Štvrtá časť zo šiestich:

Poznámky Erica Blondela  k Nietzscheho Antikristovi

1. Spomienka na Horácia: Pulchrum est „paucorum hominum …” (Krása je pre málo ľudí) alebo vlastné: „Satis sunt mihi pauci, satis est unus, satis est nullus (Stačia mi niekoľkí, stačí mi jeden, stačí mi žiaden), čo sú Nietzscheho obľúbené texty na zdôraznenie jeho aristokratického odstupu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Friedrich Nietzsche: Antikrist III

Monday, 21 September 2009 | Zošity humanistov č. 31 | Nekomentované

Tretia časť zo šiestich – odseky 41-62

41

A od tej chvíle sa vynoril absurdný problém „ako to mohol boh dopustiť!” Na to našiel porušený rozum malej prvotnej obce priam hrôzostrašne absurdnú odpoveď: boh dal svojho syna na odpustenie hriechov, ako obeť. Aký to bol naraz koniec evanjelia! Obeta za vinu, a to vo svojej najodpornejšej, najbarbarskejšej forme, obeť nevinného za hriechy vinníkov! Aké príšerné pohanstvo! -

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Friedrich Nietzsche: Antikrist II

Sunday, 20 September 2009 | Zošity humanistov č. 30 | 2 Komentárov

Friedrich Nietzsche: Antikrist II

Pokus o kritiku kresťanstva

(Druhá časť zo šiestich – odseky 21 – 40)

21

Predpokladom budhizmu je veľmi mierne podnebie, veľmi mierne mravy a veľká liberálnosť ducha, no nijaký militarizmus; a že sú to vyššie triedy, dokonca vedci, kde má hnutie svoje korene. Budhizmus si želá ako najvyšší cieľ dobrú náladu (119), ticho a neprítomnosť prianí, a tento cieľ aj dosahuje (120). Budhizmus nie je náboženstvo, ktoré iba ašpiruje na dokonalosť; dokonalosť je v ňom normálny prípad. –

› Čítaj ďalej

tags , ,

Friedrich Nietzsche: Antikrist I

Monday, 12 November 2001 | Zošity humanistov č. 28 | Nekomentované

Pokus o kritiku kresťanstva

(Prvá časť zo šiestich - Predhovor a odseky 1-20)

Predhovor

Táto kniha patrí len veľmi málo vyvoleným (1).  Možno z nich ešte ani nikto  nežije. Mohli by to byť tí, čo rozumejú môjmu Zarathustrovi: ako by som si mohol pliesť seba samého s tými, pre ktorých už dnes rastú uši? - Až pozajtrajšok patrí mne. Niektorí sa rodia posthumne (2). -

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Recenzia knihy To je vaša viera!

Sunday, 5 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Korupcia ducha

Theo Logisch: Das is euer Glaube! Strukturen des Bösen im Dogma: Eine Streitschrift gegen Fundamentalisten, progressive und laue Christen (To je vaša viera! Štruktúry zla v dogmách: Polemika zameraná na fundamentalistov a pokrokových aj vlažných kresťanov). Neustadt, Angelika Lenz Verlag, 1998.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu