kríž v triede

Nijaké náboženské tútorstvo na podklade školského zákona!

Sunday, 5 May 2002 | Zošity humanistov č. 31 | Nekomentované

Všetkým rodičom, žiačkam a žiakom, učiteľkám a učiteľom:

Za svetonázorovo neutrálne školy

Konečne je vo veci jasno: je možné, a dokonca jednoduché, nechať zo škôl odstrániť kríž. V apríli 1999 rozhodol Spolkový správny súd s konečnou platnosťou:

› Čítaj ďalej

tags ,

Nenahradil som si chrbticu krížom

Saturday, 4 May 2002 | Zošity humanistov č. 31 | Nekomentované

Konrad Riggenmann

Interveiw s učiteľom, ktorý už nemusí pracovať pod krížom

diesseits: Pán Riggenmann, pred šiestimi rokmi ste žalobou žiadali od bavorského štátu, aby bol z vašej triedy odstránený kríž. Čo máte proti krížu?

Konrad Riggenmann: Po prvé mi ide o slobodu svetonázoru, a to pre všetkých učiteľov v Bavorsku. Po druhé o pedagogiku: Kríž škodí vývinu dieťaťa. A po tretie mi ide o zákon, ktorý nariaďuje kríž do každej triedy. › Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu