Kurtz Paul

Do pozornosti: Ponuka zlacnených kníh

Saturday, 25 November 2017 | Etika humanizmu, Paul Kurtz, Knihy, Preľudnenie, Zošity humanistov č. 114 | Nekomentované

Kúpte ostávajúce zlacnené knihy z bývalého vydavateľstva Rastislava Škodu pre seba alebo ako dar pre priateľa.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Zakázané ovocie – Etika humanizmu (Úvod)

Sunday, 13 January 2013 | Etika humanizmu, Paul Kurtz, Knihy, Zošity humanistov č. 95 | 4 Komentárov

K teórii a praxi humanistickej výchovy

Poďakovanie

Ďakujem Nadácii Johna Deweya, že mi poskytla štipendium staršieho vedeckého pracovníka. Umožnilo mi dokončiť túto knihu. Je napísaná v duchu filozofie Johna Deweya, ktorému budem navždy vďačný.

Paul Kurtz

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Kniha „Zakázané ovocie: Etika humanizmu“ na internete

Sunday, 13 January 2013 | Etika humanizmu, Paul Kurtz, Knihy, Zošity humanistov č. 95 | 3 Komentárov

Nehaňte sekulárnych humanistov, že nemajú podklad pre etiku a morálku, že sú nihilisti. Nenamýšľajte si, že len viera v Boha je zárukou morálnej cnosti, že jediní „svätí“ sú tí, čo žijú v zväzku s kostolmi a že sú „hriešnikmi“ tí, čo žijú mimo nich.

Milióny jednoduchých ľudí a stovky filozofov dokázali, že pretrhaním teistických ilúzií môžeme podnietiť odvahu a zdravý rozum k vytvoreniu racionálnej etiky, založenej na realistickom pohľade na prírodu a spoznaní všeobecných morálnych pravidiel, spoločných všetkým ľuďom.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Paul Kurtz, 21. 12. 1925 – 20. 10. 2012

Wednesday, 31 October 2012 | Zošity humanistov č. 94 | Nekomentované

Paul Kurtz, zakladateľ a dlhoročný predseda Rady pre skeptické hľadanie, Rady pre sekulárny humanizmus a Centra pre hľadanie, umrel vo veku 86 rokov. Bol jednou z najvplyvnejších osobností humanistického a skeptického hnutia od 1960-tych rokov do prvého desaťročia 21. storočia. Medzi jeho najznámejšie diela patria časopisy Skeptical Inquirer pre skeptikov, Free Inquiry pre sekulárnych humanistov a nezávislé vydavateľstvo Prometheus Books.

› Čítaj ďalej

tags

Nové dimenzie americkej demokracie

Tuesday, 27 January 2009 | Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

Paul Kurtz a Tom Flynn

Komentár amerických ateistov k zvoleniu Baracka Husajna Obamu za prezidenta (výťah):

Boli to dlhé, často búrlivé, voľby . Redakcia Free Inquiry blahoželá zvolenému prezidentovi Barackovi Obamovi a sľubuje mu podporu pre jeho snahy.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Nová a stará Čína

Sunday, 4 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Paul Kurtz

Dvadsať rokov spolupráce CSI a CFI (Centier pre skeptické a slobodné hľadanie) s Čínou pomáha posilniť snahy čínskych vedcov šíriť vedecký svetonázor a dosahovať určitý stupeň harmónie v zložitom zápolení tohto štátu s neuveriteľným tempom rozvoja. Je v našom záujme pokračovať v úzkej spolupráci a máme v úmysle robiť to.

› Čítaj ďalej

tags ,

Hľadá sa: Morálna výchova pre sekulárne deti

Saturday, 6 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Paul Kurtz

Sekularizmus a humanizmus patria medzi najmocnejšie intelektuálne a etické prúdy modernej civilizácie. Ich vplyv sa prejavuje na celej planéte. Mocnejú od čias renesancie: vďačíme im za vznik modernej vedy, Osvietenstvo, demokratické a sekulárne revolúcie, rozvoj spotrebiteľskej ekonomiky, ktorá zabezpečuje predmety dennej potreby pre obyčajných ľudí atď. No ozývajú sa proti nim hlasní oponenti: autoritatívni fundamentalisti rovnako ako postmodernisti upierajú vede aj morálke, že môžu byť objektívne.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Sekulárne a humanistické alternatívy k náboženstvu

Tuesday, 12 September 2006 | Zošity humanistov č. 57 | Nekomentované

Paul Kurtz

Skoro celý život ma priam spaľovala otázka, či je možné vytvoriť sekulárne a humanistické alternatívy k teistickému náboženstvu. Miatlo ma pretrvávanie starodávnych zjavení o Bohu a spáse. Sú to „novinky odnikiaľ”, pretože ich nepotvrdzuje nijaký spoľahlivý dôkaz. Nadprirodzené rozprávky o Mojžišovi, Abrahámovi, Ježišovi, Mohamedovi a iných prorokoch prežívajú, a to napriek pokrokom modernej vedy, širšiemu vzdelávaniu a prístupnosti hlbšej kritiky biblických a koránových tvrdení. Románové podobenstvá zázračných príhod stále uchvacujú davy ľudí prakticky všade - aj v USA s ich vzdelaným občianstvom.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Späť do veku temna – 2. časť

Friday, 16 September 2005 | Zošity humanistov č. 51 | Nekomentované

Paul Kurtz

Benedikt XVI. - Ďalší fundamentalistický pápež?

115 manekýnov - ako olovení vojačikovia v rovnakých uniformách - tajne zvolilo radikálneho konzervatívca Jozefa Ratzingera za pápeža bez verejnej diskusie, v ktorej by zazneli slová pre a proti. Poznáme jeho reputáciu ako obrancu ortodoxných katolíckych dogiem; osobne bol zodpovedný za čistku medzi liberálnymi teológmi za vlády Jána Pavla II.: Hansa Künga vo Švajčiarsku, Leonardo Boffa v Brazílii, Matthewa Foxa a Charlesa Currana v USA a iných. „Papa Ratzi” potláčal idey, ktoré považoval za nebezpečné. Hoci sa zúčastnil na príprave humanistických reforiem Druhého vatikánskeho koncilu, neskôr ich ľutoval. V homílii tesne pred svojím zvolením napadol „sekularizmus” ako hlavného nepriateľa rímskokatolíckej cirkvi; odmietol relativizmus, pluralizmus, disent, toleranciu (ak prekrúca pravdu), aj „modernosť ako takú”.

› Čítaj ďalej

tags

Späť do veku temna – 1. časť

Monday, 11 July 2005 | Zošity humanistov č. 50 | Nekomentované

Paul Kurtz

Zbožštenie Jána Pavla II.

Politickí vodcovia z celého sveta prišli do Ríma vzdať mu úctu. Celý svet videl troch bývalých amerických prezidentov skláňať sa pred mŕtvolou pápeža. Prezident Bush ho nazval “šampiónom slobody” a masmédiá “najväčšou osobnosťou 20. storočia”, obrancom ľudských práv a “morálnou autoritou súčasnosti”. Bolo málo iných názorov, hoci mnohé jeho orientácie sa dajú prísne kritizovať.

› Čítaj ďalej

tags

Postdemokratické Spojené štáty

Tuesday, 15 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Paul Kurtz

Americký filozof Paul Kurtz vyslovil nedávno názor, že Spojené štáty sa nachádzajú v postdemokratickom štádiu, charakterizovanom 1. zakorenenou plutokraciou, ktorá má obrovské bohatstvo a moc, 2. vznikom megakorporácií, úzko zviazaných s vojensko-priemslovo-technologickým komplexom, 3. ovládnutím komunikácií a spoločenského života médiokraciou, t. j. často týmito megakorporáciami a 4. nebezpečenstvom, že sa stanú kváziteokraciou: jeden národ pred Bohom, pretože neviera sa považuje za neamerickú.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Princípy slušnosti proti „Gott mit uns!“

Thursday, 2 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Paul Kurtz

Medzi dvomi súťažiacimi koncepciami morálky sa vo svete prehlbuje kultúrna priepasť: tí, čo veria, že morálna obnova sa má zakladať na princípoch slušnosti, sa stretajú a merajú si sily s evanjelikálnymi veriacimi, presvedčenými, že ich Boh je na ich strane (Gott mit uns!) - v poslednej bitke medzi dobrom a zlom.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Slobodný trh s ľudskou tvárou

Thursday, 13 May 2004 | Zošity humanistov č. 43 | Nekomentované

Paul Kurtz

Je to udivujúci jav: v dnešnej Amerike má prevládajúci vplyv militantná menšina angažujúca sa za svetonázor, ktorý by sa dal nazvať „evanjeliovým kapitalizmom”. Evajelioví kapitalisti vyznávajú v prvom rade a predovšetkým individuálnu slobodu. Myslia tým ekonomickú slobodu, považujúc ju za boží dar, za „božiou ruku”, ktorá pôsobí v ľudských inštitúciách. Konkrétne sa to prejavuje v ich požiadavkách deregulácie obchodu, znižovania daní a slobodného trhu  - nech sa deje čokoľvek.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Edícia „K teórii a praxi humanistickej výchovy“

Saturday, 1 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | 2 Komentárov

Dan Barker: Možno áno, možno nie. Návod na zdravú pochybovačnosť u detí (10 – 12 rokov). Zvedavé dievčatko hľadá rozumné vysvetlenia pre príbehy, ktoré sa zdajú mať „nadprirodzený“ základ. 80 str., 56 obr., 3 €

Dan Barker: Možno je to správne, možno nesprávne. Na príkladoch z každodenného života detí sa poukazuje na mravnú stránku ich rozhodovania (8 – 10 rokov). 76 str., 47 obr., 3 €

Paul Kurtz: Zakázané ovocie – Etika humanizmu. Pod zakázaným ovocím nerozumie filozof Kurtz hriech v bežnom zmysle slova, ale samostatné etické hľadanie zásad mravného konania a všeobecných morálnych pravidiel, spoločných všetkým ľuďom. Kniha obsahuje zaujímavé state o súkromí a o ľudských právach a podáva konkrétne etické odporúčania ako alternatívy pre tradičné náboženské názory. 232 str., 6 €

Sandra McLeod Humphreyová: Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil? V 25 problémových situáciách zo života 13 – 15-ročných detí sa hľadá správne riešenie podľa dômyselnosti a osobnej stupnice hodnôt každého jednotlivca. 124 str., 3 €

tags , , ,

Prečo nie Palestínsko-Jordánsky štát?

Saturday, 9 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Reakcia na článok Paula Kurtza: Prečo by nie Palestínsko-Jordánsky štát? v č.33 ZH.

Už pri prečítaní titulku návrhu Paula Kurtza sa nanucuje otázka, prečo do toho miešať Jordánsko. Čoskoro zistíte, že v podstate ide o oblasť Gazy, ktorá podľa zakladajúceho aktu OSN o zriadení Židovského a Palestínskeho štátu z roku 1948 patrí tomu druhému, ale je od neho územne oddelená.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Tučný rozpočet na obranu

Thursday, 4 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Paul Kurtz

Popredný americký humanistický (ateistický) filozof má v poslednom čísle Free Inquiry  (Slobodné hľadanie) úvodník, z ktorého vyberáme:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Humanistický manifest 2000

Wednesday, 3 November 1999 | Zošity humanistov č. 11 | 1 Komentár

Paul Kurtz

Tento dokument spracoval vydavateľ a šéfredaktor Free Inquiry Paul Kurtz, ktorý vydal aj Humanistický manifest II (1973), Deklaráciu sekulárnych humanistov (1980) a Deklaráciu vzájomnej závislosti: Nová globálna etika (1988).

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , ,

Nová kniha: Úspech našej vlasti

Friday, 11 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Richard Rorty: „Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America“ (Úspech našej vlasti: Ľavicové myšlienky v Amerike dvadsiateho storočia). Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press 1998.

Richard Rorty sa považuje za čelného súčasného amerického filozofa. V tejto provokatívnej knihe tvrdí, že ľavica potrebuje novú orientáciu, zameranú primárne skôr na ekonomické a politické reformy ako na kultúrne problémy; má to byť skôr participačné ľavicové hnutie ako kritická ľavica pre divákov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Falošní obrancovia cnosti

Sunday, 2 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Paul Kurtz

Toľko sa toho napísalo o afére Clinton-Lewinska, že treba urobiť záver. Táto aféra bola výraznou ilustráciou tuhého boja medzi dvoma koncepciami morálnosti v Amerike a aj humanisti celého sveta ju so záujmom sledovali. Išlo o zrážku dvoch morálok: humanistickej a náboženskej.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu