Lacarri?re Jacques

Veda a viery – Rozhovory

Friday, 1 October 1999 | Veda a viery, Jacquard a Lacarriere | 6 Komentárov

 

Albert JacquardJacques Lacarri?re

I.

Jacques Lacarri?re: Dám vám otázku, ktorá ma už dávno trápi, ale najprv by som chcel pripomenúť skutočnosť, že na jednej strane nám úžasný pokrok vedy za posledné polstoročie umožňuje vidieť svet podstatne inakšie, než sa ľuďom javil pred päťdesiatimi rokmi, ale na druhej strane mám dojem, že napriek všetkým možnostiam šírenia informácií, napriek tlači, rádiu, televízii a dokonca i satelitom, len nepatrná časť týchto nových objavov sa dostane až k širokému publiku a zaujme a poučí ho. Zdá sa, že v podstate sa nič nezmenilo na spôsobe, akým sa väčšina smrteľníkov díva na svet. V jednom z najserióznejších amerických časopisov, vydáva ho princetonská univerzita, som čítal, že 47 % Američanov ešte verí, že boh stvoril svet asi pred desaťtisíc rokmi. Nie je to aj pre vás na zúfanie?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

O vede a vierach v ZH 10

Friday, 1 October 1999 | Zošity humanistov č. 10 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Pre toto číslo Zošitov humanistov sme volili miesto doterajšej formy výberu rozličných tém zo širokej škály záujmov našich čitateľov o vedu, skepticizmus a humanizmus úplný preklad francúzskej publikácie o jednej veľmi aktuálnej otázke: Veda a viery, resp. náboženstvá - sú v konflikte alebo zmierené? Prečo dôverujú ľudia viac svojim vieram ako svojej vede? Prečo bol tak dlho nepriateľský vzťah medzi vedou a cirkvou? Aké miesto má človek vo vesmíre? Ako „produkuje“ človek život odovzdávajúc ho svojim deťom? Má vôbec pojem rasy - a ako jeho dôsledok rasizmus - vedecký podklad?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu