Law Stephen

Boj o myslenie detí – XV.

Sunday, 4 October 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 79 | Nekomentované

Stephen Law

Poznámky

Úvod

  1. Gallup, Daily Telegraph, 5. júla 1996.
  2. Keď Bob Dole v prezidentských voľbách v roku 1996 označil Billa Clintona za liberála, Clinton to rázne poprel. Drury (1997: 171) k tomu poznamenal: „…vtedy bolo jasné, že kto chcel byť liberálom, urobil dobre, ak to držal v tajnosti.“

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – XIV.

Tuesday, 11 August 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 78 | Nekomentované

Dodatok I a II

Dodatok I

Osvietenstvo a holokaust

Niektorým čitateľom nemusí stačiť moje stručné odmietnutie tézy, že osvietenstvo – špeciálne Kantovo osvietenstvo (samozrejme, toto bránime) – má na svedomí holokaust.

Dá sa povedať, napríklad, že hoci Hitlerova a Stalinova vražedná vláda boli silne antiliberálne, neznamená to, že neboli v konečnom dôsledku produktom osvietenstva a liberálnych hodnôt. Osvietenstvo mohlo byť príčinne spojené s vyvolaním týchto hrôz. Ako otvorene veľkodušní rodičia môžu mať egoistické dieťa, tak môže nástup liberálnych myšlienok vyvolať ako reakciu nástup vyslovene autoritatívnych výsledkov.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Boj o myslenie detí – XIII.

Friday, 12 June 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 77 | 2 Komentárov

Stephen Law

13. kapitola: Záver a odporúčania

Táto kniha má dva kľúčové závery.

Prvý z nich je, že existujú mocné argumenty v prospech silne liberálneho prístupu k morálnej a náboženskej výchove - prístupu, ktorý zdôrazňuje význam povzbudzovania k nezávislému kritickému mysleniu a posudzovaniu, skôr ako viac-menej nekritické podriadenie sa autorite. Tieto argumenty sú:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Mýtus o „vedeckej kontroverzii“ v súvislosti s ID

Monday, 11 May 2009 | Zošity humanistov č. 76 | 2 Komentárov

Stephen Law

Na 12. Svetovom kongrese skeptikov v Bethesde 9. – 12. 4. 2009 predniesol veľký americký astrofyzik Lawrence Krauss, neúnavný bojovník proti kreacionizmu vrátane ID, veľmi zaujímavé štatistické údaje, týkajúce sa mýtu o „vedeckej kontroverzii“ v súvislosti s „inteligentným dizajnom“, ktorý ešte straší v niektorých hlavách.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Boj o myslenie detí – XII.

Sunday, 10 May 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 76 | 1 Komentár

Stephen Law

12. kapitola: Ako držať masy na uzde

Mnohí ľudia odmietnu argumenty rozvinuté v tejto knihe s odôvodnením, že sa ignoruje ľudská prirodzenosť. Mám na mysli takúto vymyslenú ilustráciu tejto námietky:

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Boj o myslenie detí – XI.

Tuesday, 17 February 2009 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

Stephen Law

11. kapitola: Tradícia a spoločnosť

Často sa hovorí, že ako vädla náboženská tradícia, padali väzby, ktoré nás kedysi udržiavali pri živote ako spoločnosť. My Západniari sme sa atomizovali: na voľne plávajúce izolované indivíduá, bez kotvy v morálnom vákuu, zameraní na o málo viac ako je uspokojenie svojej momentálnej potreby, bez vonkajšieho kompasu na rozlíšenie dobra od zla.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – X.

Saturday, 27 December 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 74 | Nekomentované

Stephen Law

10. kapitola: Dobré návyky a skvalitňovanie „výchovy charakteru“

Ako sa staneme dobrými? Jedna, čoraz populárnejšia odpoveď, zdôrazňuje význam výchovy charakteru, a to vštepovaním dobrých návykov. Prebieha to zhruba takto:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – IX.

Sunday, 9 November 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 73 | Nekomentované

Stephen Law

9. kapitola: Rozum a morálka

Pozrime sa teraz na iný útok na liberálnu morálku a náboženskú výchovu.

Táto kniha zastáva názor, že keď príde na posúdenie, čo je správne a čo nesprávne, vtedy je chybou radiť deťom a mladým dospelým, aby nekriticky prijali názor nejakej vonkajšej autority. Treba ich povzbudzovať a cvičiť v myslení sami za seba.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – VIII.

Wednesday, 3 September 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Stephen Law

8. kapitola: Veľký mýtus a boj o myslenie detí

„Pozor, relativista!“

Prv než sa pustíme do otázky, či liberálny prístup k mravnej a náboženskej výchove, odporúčaný v tejto knihe, predpokladá nejaký záväzok voči morálnemu relativizmu, pozrime sa na spôsob, ako sa „liberáli“ spravidla obžalúvajú z relativizmu.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – VII.

Tuesday, 2 September 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Stephen Law

7. kapitola: Čo je zlé na morálnom relativizme?

Zmeny v prospech dobra

V predošlej kapitole sme prebrali konzervatívcami ustavične opakované tvrdenie, že kríza západnej kultúry je výsledkom relativizmu, a tento súvisí so vzostupom liberálnych postojov. V podstate je na vine osvietenstvo a 1960-te roky.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – VI.

Thursday, 3 July 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 71 | Nekomentované

Stephen Law

6. kapitola: Morálna kríza a morálny relativizmus

Morálna kríza

Na Západe máme ťažkosti. Veľké ťažkosti. Aspoň to stále zdôrazňujeme. Sociálni a politickí komentátori vyslovujú najvážnejšie obavy z hrozieb štruktúre našej spoločnosti.

Populárna analógia je choroba. Ibaže nemoc, ktorá vraj postihla spoločnosť, nie je telesná ale morálna. Často sa hovorí, že trpíme na „morálnu nevoľnosť“. Pri výskumoch verejnej mienky sa Američania sústavne sťažujú, že „mravný úpadok“ či „mravný rozklad“ je jeden z hlavných problémov súčasnosti a stav sa rok čo rok zhoršuje. Každoročne sa vydáva množstvo výstražných a lamentujúcich kníh a článkov na tému „Kam to blúdime?“ a „Čo treba robiť?“

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – V.

Wednesday, 2 July 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 71 | Nekomentované

Stephen Law

5. kapitola: Rozličné druhy autority

Táto kapitola dáva liberalizmu ďalší argument: dať zodpovednosť za vyslovovanie morálnych súdov nejakej vonkajšej autorite je nielen nerozumné, ale nemožné. Zodpovednosť za morálne súdy má vlastnosť bumerangu – vždy sa vám vráti.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – IV.

Thursday, 6 March 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Stephen Law

4. kapitola: Prečo byť Liberálny (s veľkým L)?

Videli sme, že liberálny prístup k mravnej a náboženskej výchove, ako sme ho opísali v predošlej kapitole, prináša značný výchovný prospech. Rozoberme tento prístup podrobnejšie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boj o myslenie detí – III.

Thursday, 3 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | Nekomentované

Stephen Law

3. kapitola: Liberálne a autoritatívne výchovné metódy

Pozrime sa zblízka na rozdiel medzi liberálnym a autoritatívnym prístupom k metodike výučby, čo je správne a čo nesprávne.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – II.

Wednesday, 2 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | 1 Komentár

Stephen Law

2. kapitola: Liberálny s veľkým L

Sloboda konania

Začnime vyjasnením pojmov „liberálny“ a „autoritatívny“. Čo ich odlišuje?

Môžu deti a mladí ľudia mať slobodu robiť, čo chcú? Samozrejme, že nie. Okrem pár komunít hipisákov si nikto nemyslí, že deti, a v tomto prípade aj dospelí, by mali mať úplnú slobodu konania. Každý uznáva, že musia existovať najmenej určité pravidlá. Liberálov a autoritárov odlišuje napr. to, do akej miery majú byť tieto pravidlá reštriktívne a ako prísne sa má vyžadovať ich dodržiavanie. Mnohí ľudia sú toho názoru, že najmä v posledných päťdesiatich rokoch sme sa na škále správania posunuli príliš ďaleko k jej liberálnemu koncu. Stali sme sa príliš zhovievavými. Prišiel čas vyvážiť situáciu – vrátiť sa smerom k autoritatívnemu koncu škály. Možno je v tom kus pravdy.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Boj o myslenie detí – I.

Tuesday, 1 January 2008 | Boj o myslenie detí, Stephen Law, Zošity humanistov č. 68 | Nekomentované

Stephen Law

Úvod, obsah a 1. kapitola

Venované Anuške

„Myšlienky sú mocnejšie ako pušky. Nedovolíme svojim nepriateľom mať zbrane – prečo by sme im mali dovoliť mať myšlienky?“

Jozef Stalin

„Stále musíme byť pripravení uveriť, že čo sa nám zdá byť biele, je v skutočnosti čierne, ak tak rozhodne cirkevná vrchnosť.“

sv. Ignác z Loyoly

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Hľadá sa: Morálna výchova pre sekulárne deti

Saturday, 6 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Paul Kurtz

Sekularizmus a humanizmus patria medzi najmocnejšie intelektuálne a etické prúdy modernej civilizácie. Ich vplyv sa prejavuje na celej planéte. Mocnejú od čias renesancie: vďačíme im za vznik modernej vedy, Osvietenstvo, demokratické a sekulárne revolúcie, rozvoj spotrebiteľskej ekonomiky, ktorá zabezpečuje predmety dennej potreby pre obyčajných ľudí atď. No ozývajú sa proti nim hlasní oponenti: autoritatívni fundamentalisti rovnako ako postmodernisti upierajú vede aj morálke, že môžu byť objektívne.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Boh Z’me

Saturday, 10 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Stephen Law

Majú bežné obrany náboženskej viery v Boha úroveň?

Väčšina ľudí, čo veria v Boha, považuje svoju vieru za celkom rozumnú. Niekedy povedia:

 „Možno sa božia existencia nedá presvedčivo dokázať. Je to však uveriteľné - oveľa uveriteľnejšie, ako veriť, povedzme, na Mikuláša alebo na víly.”

 Majú pravdu?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu