Le Monde

Zo zahraničnej tlače

Monday, 8 September 2008 | Zošity humanistov č. 72 | Nekomentované

Zdroj mnohých našich prekladov, Le Monde diplomatique, má pravidelnú rubriku „Vo (svetových) časopisoch“, ktorá uľahčuje orientáciu a hľadanie aktualít v pralese hodnotných revue aj samizdatov. V júlovom čísle 2008 ich uvádza a niekedy komentuje 29. Vyberám:

Vo Foreign Affaires (časopise amerického Ministerstva zahraničných vecí, aprílové číslo) ministerka Condoleezza Riceová veľmi priaznivo bilancuje diplomaciu Bushovej administratívy od roku 2000. Rozbor „konkurenčných a kooperatívnych vzťahov“ medzi na jednej strane USA a na druhej strane Ruskom a Čínou uzatvára v ohľade sily a moci tohto druhého štátu konštatovaním: „Nemáme nijaký dôvod na obavy, ak budú používať svoju silu zodpovedným spôsobom.“ Nejeden čitateľ tento kompliment Washingtonu veľmi rád vráti…

› Čítaj ďalej

tags

Hrozby venezuelskému prezidentovi

Sunday, 8 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Maurice Lemoine

Na svetovom sociálnom fóre v Porto Alegre 31. januára 2005 triumfoval venezuelský prezident Hugo Chávez, ktorý sa stal pre latinskoamerickú ľavicu symbolom odporu voči neoliberalizmu a hegemónii Spojených štátov, keď vyhlásil, že je na programe dňa „uskutočniť sociálnu ekonómiu, ktorá prekoná kapitalizmus”.

› Čítaj ďalej

tags ,

Ľavica a kultúra

Tuesday, 9 March 2004 | Zošity humanistov č. 42 | Nekomentované

Manuel Vázquez Montalbán

Narodil sa v Barcelone r. 1939, umrel 18. októbra 2003 v Bangkogu pri návrate domov z prednášky v Austrálii. Bol priateľom a spolupracovníkom mesačníka Le Monde diplomatique, veľkým spisovateľom a neúnavným aktivistom v permanentnom boji proti nespravodlivosti a sociálnym nerovnostiam. Na počesť jeho talentu a angažovanosti uverejnil LMD v januárovom čísle tento dosiaľ neuverejnený text, upravený podľa prednášky na jednej konferencii v Alicante v r. 2001.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu