Leicht Robert

Kto patrí k nám?

Sunday, 20 March 2011 | Zošity humanistov č. 87 | Nekomentované

Robert Leicht

Diskusia o tom, či islam patrí alebo nepatrí do Nemecka, sa živí zveličovaním a zjednodušovaním histórie. Kresťanstvo, aspoň ústavne chápané cirkevníctvo, nijako nepatrí k bezprostredným koreňom našej politickej súčasnosti.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Moja je morálka?

Monday, 2 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Robert Leicht

Nie. Proti fundamentalizmu v bioetike

Vášnivé aj bolestivé debaty sa už viedli v nemeckom parlamente často - ale taká, aká sa otvára v poslednom májovom týždni 2001 ešte nie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

V „pacientovej vôli“ záleží na každom slove

Wednesday, 14 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Robert Leicht

Poznámky k formuláru Berlínskej lekárskej komory, resp. jej etickej komisie, získavajú na aktuálnosti najmä od vlaňajška v súvislosti s uzákonením možnosti dobrovoľnej eutanázie v Holandsku a iných štátoch. (Pozri knihu Paul Kurtz: Zakázané ovocie - etika humanizmu)

› Čítaj ďalej

tags , ,

Monopol pobožnosti

Wednesday, 4 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Robert Leicht

Rím prehovoril: Pre Vatikán existuje len jedna cirkev.

Bola to náhoda, alebo to bolo tak naplánované? V nedeľu 3. septembra 2000 bol v Ríme blahorečený Pius IX., ktorý na I. Vatikánskom koncile v roku 1870 vyhlásil neomylnosť pápeža za dogmu. Súčasne bol blahorečený aj Ján XXIII., ktorý zvolal II. Vatikánsky koncil, aby sa cirkev otvorila voči svetu.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu