Lucadou Walter von

Hádzať kocky a mať za partnera mozog

Monday, 12 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Christoph Drösser

Prírodovedci skúmajú fenomény tretieho rádu.

Poslúchne kyvadlo myšlienku? Psychológ Roger Nelson to sleduje. Chce dokázať, že áno.

Na obrazovke sa pomaly vytvára zelená čiara. Ako teplotná krivka vystúpi raz hore, potom klesne dolu. Koncentrujem sa: No tak, dole sa! A naozaj, čiara zostúpi o pár riadkov. Áno, len tak ďalej! Chvíľu sa mi darí udržať krivku na mínusových hodnotách. Až ku koncu päťminútového sedenia naraz vyskočí hore a zastane asi v polovici obrazovky.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu