ľudské práva

Helmut Schmidt a náboženstvo

Thursday, 19 November 2015 | Zošity humanistov č. 106 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Od odchodu z aktívneho politického života (1982) publikoval bývalý piaty nemecký kancelár Helmut Schmidt do svojej nedávnej smrti (2015) v priebehu 33 rokov takmer neuveriteľný počet 30 knižných titulov, ktoré boli väčšinou bestsellermi a absolvoval 80 interviewov, ktoré si zaslúžili uverejnenie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Ochrana slobody myslenia, viery a prejavu

Saturday, 5 April 2014 | Zošity humanistov č. 100 | 1 Komentár

Arik Platzek

Správa IHEU ku dňu ľudských práv 2013 poukazuje na hrozné nedostatky v tejto oblasti na celom svete. Vo veľkej väčšine štátov sú ľudia prenasledovaní, diskriminovaní a niekedy aj extrémne trestaní – pretože majú svetonázor, ktorý sa líši od mienky väčšiny, alebo odmietajú nejakú náboženskú ideu. Zástupcovia IHEU odovzdali túto správu poslancom Európskeho parlamentu v Den Haagu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Sú ľudské práva všeobecné?

Wednesday, 28 January 2009 | Zošity humanistov č. 75 | Nekomentované

Frédéric Lenoir

Ako to naznačuje už jej názov, deklarácia ľudských práv je Všeobecná; zahŕňa všetky osobitné kultúrne aspekty: bez rozdielu miesta narodenia, pohlavia či náboženstva majú všetci ľudia právo na svoju fyzickú integritu, slobodný prejav svojich názorov a slušný život, na prácu, výchovu a ošetrenie.

› Čítaj ďalej

tags ,

Vatikán dodnes neratifikoval Európsku dohodu o ľudských právach

Friday, 10 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

 redakcia

Ako by mohol?!

V roku 1864 vydal (v Svätom roku 2000 Jánom Pavlom II. za svätého vyhlásený) Pius IX. Syllabus, v ktorom odsúdil všetky „omyly” a „bludy” modernizmu: racionalizmus, naturalizmus, liberalizmus, demokraciu, odluku štátu od cirkví.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu