Macháček Pavel

Vládne světu Bush nebo CIA?

Tuesday, 6 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Pavel Macháček

Jugoslávie mohla být dodnes celistvá, kdyby ji Miloševič nenazýval socialistickou. Protože CIA na toto pro ni nepatřičné slovo okamžitě reaguje snahou ihned zlikvidovat tuto pro ni nepřijatelnou skutečnost. Toto obrazné přirovnání jsem nadsadil jen trošičku!

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu