Mahner Martin

Etika a slobodná vôľa

Friday, 7 March 2008 | Zošity humanistov č. 69 | Nekomentované

Martin Mahner

Hergovich (1) vyslovuje v závere výčitku, na ktorú sme zvyknutí od teológov: Že materializmus znemožňuje odôvodnenie etiky a berie ľuďom slobodnú vôľu, pretože vychádza z deterministických mozgových procesov.

Je pravda, že materialisti tvrdia, že hodnoty osebe neexistujú, že existujú len hodnotiace organizmy, ktorých hodnotenia sa viažu na potreby, priania alebo záujmy. Prečo by však potom mala byť etika neodôvodniteľná? Prečo by sa nemali osoby, schopné dohody, zhodnúť na určitom kánone hodnôt? Veď pri dodržaní určitých pravidiel budú na tom nakoniec všetci lepšie. Taká etika bude naozaj autonómna; nebude sa zakladať na príkazoch diktovaných z nejakého vyššieho miesta, ani na idealistickom mravnom zákone, ktorý sa nezmeniteľne vznáša nad vecami.

› Čítaj ďalej

tags

Duša, život po smrti, reinkarnácia

Tuesday, 8 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Mario Bunge a Martin Mahner

Veľmi rozšírené náboženské predstavy o živote po smrti a reinkarnácii predpokladajú existenciu nemateriálnej alebo duchovnej substancie, označovanej najčastejšie ako „duša”, ktorá prežije smrť tela a vraj „uvoľniac sa” od neho je schopná existencie. Pre takýto predpoklad však niet vedeckých podkladov. Neurovedy sa zaoberajú našou duchovnou činnosťou tak isto ako ostatnými pochodmi v organizme - ako funkciami jedného biologického orgánu. Ak orgán umrie, prestávajú príslušné funkcie.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Zmätok okolo Černobyľa

Sunday, 4 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Jan de Boer

Na výročnej konferencii Európskej rady skeptických organizácií v Rossdorfe 3.9.2000 referoval holandský odborník pre lekárske problémy katastrof Jan de Boer o zmätkoch okolo černobyľskej katastrofy. Najprv zrekapituloval priebeh katastrofy, pri ktorej zahynulo hneď 28 a neskôr traja ľudia.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu