Malthus Thomas

Predsudok hľadá vedecký plášť

Thursday, 30 September 2010 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 84 | 1 Komentár

Brendan O’Neill

Opačný pohľad na „údajný“ problém preľudnenia

Britská Kráľovská spoločnosť už rozhodla, že na zemi JE „príliš veľa ľudí“.

Existujú však kruhy, ktoré tvrdia: Preľudnenie NIE JE príčinou sociálnych a ekonomických problémov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Čísla neklamú

Thursday, 5 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Lester R. Brown

Prečo mal Malthus pravdu?

V roku 1798 varoval anglický kňaz a intelektuál Thomas Malthus v článku An Essay on the Principle of Population (Esej o populačnom princípe) pred následkami skutočnosti, že počet obyvateľstva rastie exponenciálne, kým potravín pribúda aritmeticky. Predvídal svet, v ktorom bude počet ľudí trvale zápasiť s nedostatkom potravín.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Thomas Malthus budil ľudí už pred dvesto rokmi

Wednesday, 4 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Philip Appleman

V súčasnosti ľudstvo zdvojnásobuje svoj počet každých 49 rokov a padlo tak do nástrahy, ktorú si samo nastražilo; ekonómovia ju volajú „Malthusovou“ pascou po mužovi, ktorý najhlasnejšie vyslovil našu biologickú dilemu: hrozí nám, že populačný rast prevýši výrobu potravín.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu