Marx Karol

Nový kapitalizmus?

Friday, 28 September 2012 | Zošity humanistov č. 93 | 1 Komentár

V rámci série Systémová otázka uverejnil nemecký denník Süddeutsche Zeitung 21. 9. 2012 na s. 22 ako 19. príspevok dvojčlánok „Prečo má Marx pravdu“ od Franzisky Augsteinovej a „Prečo nemá Marx pravdu“ od Nikolausa Pipera. Myslím si, že obidva nájdu medzi humanistami pre svoju aktuálnosť záujemcov a zaslúžia si komentár.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Ľuboš Blaha: Späť k Marxovi?

Thursday, 10 June 2010 | Zošity humanistov č. 83 | Nekomentované

(Sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti), Bratislava: VEDA 2009, 528 s.

Nastal čas vrátiť sa späť k Marxovej filozofii a prekonať iracionálne predsudky, ktoré najmä v postkomunistických krajinách naďalej bránia mnohým teoretikom aj politikom, aby narábali s myšlienkami jedného z najvplyvnejších svetových filozofov?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

„Madame, I love you“

Monday, 7 December 2009 | Zošity humanistov č. 80 | 3 Komentárov

Moje milované srdiečko,

píšem Ti, lebo som sám a vždy ma vzrušuje zhovárať sa s Tebou bez toho, že by si to vedela, alebo počula, alebo mi mohla odpovedať.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Úplne moderný Marx

Friday, 5 June 2009 | Zošity humanistov č. 77 | 27 Komentárov

Leo Panitch

Ekonomická kríza obnovila záujem o Karola Marxa. Predaj Kapitálu na celom svete explodoval - len jeden nemecký vydavateľ predal v roku 2008 tisíce výtlačkov, kým v roku 2007 to bolo 100 kusov. To môže slúžiť ako miera krízy, ktorá zachytila do svojho nivočiaceho ideologického víru globálny kapitalizmus a jeho veľkňazov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Marx protiútočí

Tuesday, 2 December 2008 | Zošity humanistov č. 74 | Nekomentované

Lucien S?ve

Ide o reguláciu finančných trhov alebo o krízu kapitalizmu?

Dielami Karola Marxa pohŕdali európske socialistické strany ako „prostoduchým haraburdím”, ktorého bolo dobre sa zbaviť. Hoci sa na univerzitách dlho prednášali ako základ ekonomickej analýzy, už dávnejšie stratili cenu. Dnes vzbudzujú obnovený záujem. Nerozpitval tento filozof mechanizmus kapitálu, ktorého zášklby vyrazili nedávno z rúk expertov ich kompas? Kým dnešní iluzionisti sa pokúšajú „moralizovať” finančníctvo, Marx pristupoval k problému odhalením sociálnych vzťahov.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Čínski komunisti zlepšujú diela Karola Marxa

Saturday, 11 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | Nekomentované

Johnny Erling

Ako bude vyzarať táto modernizácia?

Peking chce prispôsobiť marxizmus-leninizmus kapitalistickej ére a prepisuje svoje učebnice.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Nietzsche verzus Marx?

Saturday, 10 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Dieter Wengler

Nietzsche a Marx - dvaja len naruby obrátení metafyzici?

Je vôbec dovolené postaviť vedľa seba a poprovnávať Stredonemca Nietzscheho (1844-1900) a Porýnčana Marxa (1818-1883)? Vie sa, že marxisti nenávideli Nietzscheho ako mor; Georg Lukács ho zaraďoval do galérie predkov ničiteľov rozumu a priekopníkov katastrofy národného socializmu. Nietzsche zas pranieroval socialistov pre ich rovnostárske predstavy beztriednej spoločnosti.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu