Mirandola Pico della

Superkresťan pápež Alexander VI.

Saturday, 3 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Emil-Heinz Schmitz

V minulom čísle sme medzi novými knihami spomenuli knihu E.-H. Schmitza O ľuďoch a podliakoch, ktorí nepoznajú slovo hanba. Komentovali sme ju konštatovaním, že podáva dejiny kresťanstva útočným až urážlivým spôsobom, ktorý u nás nepoznáme, ale ktorý je v oveľa bohatšej flóre ateistického písomníctva na západe bežný. Preložili sme a tu uverejňujeme podstatné časti 11. kapitoly, no vynechali sme doslovný preklad výrazov typu Hurenpapst (redakcia).

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu