misionárstvo

Sú ľudia, ktorí nevidia dôvod veriť

Thursday, 29 January 2009 | Zošity humanistov č. 75 | 6 Komentárov

Cliff Walker

Keď som v Zošitoch humanistov č. 30 v marci 2002 uverejnil preklad básničky Starý kocúr Muro (Ol’ Tom Cat) od Erwina L. Baileya zo stránky www.positiveathewism.org/tocawed.htm, informoval som o tom majiteľa tejto stránky Cliffa Walkera a pýtal som od neho informáciu o dodatku k jeho podpisu, ktorý znel „Šesť a polroka v službách tých, ktorí nevidia potrebu veriť v Boha.” Podobne sa vraj často podpisovali aj Russell, Jefferson a Franklin.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Dlhé prasa

Wednesday, 9 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | 5 Komentárov

Titus Munson Coan

Skorí misionári na polynézskych ostrovoch zaznamenali pri rozličných druhoch “divochov” (neviem, či je dovolené užívať tento výraz; samozrejme sa myslí pôvodné obyvateľstvo - pozn prekl.) veľké rozdiely ich odolnosti voči novej viere. Je pravda, že na Havajských ostrovoch išlo všetko ako po masle.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kedysi misionári, dnes evanjelizácia

Sunday, 4 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Rastislav Škoda

S tým treba prestať. Už keď som zbežne prezeral predchádzajúci článok a hneď si povedal, že by bol vhodný pre našich čitateľov, bežali mi mysľou moje skúsenosti s novým pojmom evanjelizácie a jeho staršej podoby - misií.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Hriechy misionárov

Friday, 2 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Stephen R. Welch

Sme svedkami snahy evanjelizácie ovládnuť svet. V celom svete sa vydávajú ročne milióny dolárov prostredníctvom zbierkových kampaní a nedeľných ofier na podporu zdanlivo humanitárnych zámorských misií. Toto dielo - kŕmiť hladných, zaodievať nahých, dať liek chorým - sa zdá dobrou vecou, navonok nezištnou snahou robiť dobre, nepošpinenou necudnými titulkami, sprevádzajúcimi trpké diskusie, ktoré strpčujú život cirkvi doma.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kliatba kresťanstva

Tuesday, 11 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Herbert Schnädelbach

Svojím „Mea culpa!“ (Moja vina) urobil pápež Wojtyla určitým spôsobom záver. Prosil o odpustenie za to, čo urobili kresťania v mene kresťanstva, ale vyvaroval sa toho, žeby pripustil vinu cirkvi ako takej. Z hľadiska podstaty cirkvi je to pochopiteľné, ale neslúži to pravde, lebo pravda je takáto: k „siedmim smrteľným hriechom“, ktoré pápež vymenúva, došlo nie napriek, ale pre kresťanstvo; ich páchatelia sa neprehrešili proti princípom kresťanstva, ale sa len sústavne snažili tieto princípy presadzovať. › Čítaj ďalej

tags , , , ,

Las Casas alebo Spomienka na budúcnosť

Saturday, 3 April 1999 | Zošity humanistov č. 06 | Nekomentované

Hans Magnus Enzensberger

I.

Už štyri storočia tlie, horí až blčí nekonečný spor o tom, či je to pravda, čo sa píše v tej knihe, či si autor zaslúži, aby sme mu uverili. Hádali sa vedci a svojimi traktátmi a dizertáciami, vyšetrovaniami a komentármi naplnili celé knižnice. Ešte aj dnes sa zaoberá celá generácia špecialistov v Španielsku, Mexiku, i Južnej a Severnej Amerike zožltnutými knihami, listami a rukopismi z pera mnícha dominikánskeho rádu zo Sevilly. Spor okolo Las Casas nie je však akademickou otázkou. Ide o vraždu národa, genocídu, ktorej padlo za obeť 20 miliónov ľudí.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

O šírení kresťanstva v treťom svete

Thursday, 1 April 1999 | Zošity humanistov č. 06 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Misionárstvo je šírenie viery v boha a v dobrom zmysle slova znamená presviedčať ľudí inej viery, t. j. s inou predstavou boha, že sa dosiaľ mýlili, resp. nepoznali pravého boha; preto ich treba priviesť k tomu, aby uznali, že bude pre nich a pre ich deti lepšie, ak túto novú vieru prijmú.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu