Murphy F. Robert

Byť nábožný a zaujímať sa o populačný rast: Prerastáme svoju planétu?

Saturday, 31 December 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 90 | 6 Komentárov

Robert F. Murphy

Keď Boh v Genesis opakovane prikazuje „Buďte plodní a rozmnožujte sa“, týka sa to ľudí a iných živých bytostí. Biblia nám vraví, že Boh sa zaujíma o celú prírodu. Keď zachránil Noema a jeho živočíšny sprievod, postavil dúhu na nebo na znak Božej zmluvy so všetkým živým stvorenstvom.

Svet tu nie je na prospech jednej rasy, jedného národa, jedného rodu či dokonca jedného druhu.

Deň siedmich miliárd je dňom, keď je na mieste úvaha o veľkosti svetovej populácie. Adresátmi sú tí, čo majú na starosti sociálnu zodpovednosť. Náboženskí vodcovia sa už v minulosti zaoberali problémom plánovania rodiny a sexuálnej výchovy, manželstvom a adopciou, prevenciou tehotenstiev mladistvých a dlhým zoznamom príbuzných otázok. Hoci ide o relevantné problémy, dôležité a zasluhujúce okamžitú pozornosť, len zriedkakedy sa spomenie skutočnosť, že svetová populácia ustavične hrozivo rastie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu