naliehavá antikoncepcia

Naliehavá antikoncepcia v nemocniciach v New Yorku

Tuesday, 2 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Redakcia

Situácia bola taká, že z 597 katolíckych nemocníc v USA len 5 % poskytovalo na požiadanie naliehavú antikoncepciu; 25 % ju poskytovalo len znásilneným ženám a 55 % ju odmietalo za každých okolností. Newyorský senát teraz schválil návrh zákona s názvom „Naliehavá antikoncepcia na záchrannej stanici”, ktorý potrebuje už len podpis guvernéra Patakiho, aby vstúpil do platnosti.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu