Nestlé

Aktuálne nebezpečenstvo vojny v Chiapas

Wednesday, 30 December 1998 | Zošity humanistov č. 03 | Nekomentované

Le Monde diplomatique uverejnil v májovom a októbrovom čísle 1998 túto výzvu:

V týchto časoch strachu a rastúcej rezignácie všade vo svete by sa mohlo pre nás Chiapas stať prameňom novej nádeje. Hŕstka Indiánov tu svojimi hodnotami, osvedčenými počas storočí spoločného života a solidarity, vzdoruje hromadnej nezamestnanosti, likvidácii sociálnych výdobytkov a bezhraničnej ekonomickej globalizácii. Cítime k nim duchovnú spolupatričnosť, ako to býva vo veľkej rodine.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu