neutrálny posudok

Možnosť „neutrálneho“ posudku

Monday, 4 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Harvey Siegel

Argument nekoherentnosti, vznesený proti relativizmu, sa zakladá na existencii a prístupnosti neutrálnych štandardov na posudzovanie tvrdení, čo relativista často odmieta. Ak medzi sebou diskutujeme – o nejakej vedomosti, pravde alebo dôvodoch –, povie relativista, že výsledok diskusie môže byť iba relatívny voči našim štandardom; že nikdy nemôže byť absolútny, a to preto, lebo niet štandardov vyššieho stupňa (metaštandardy), na ktoré by sme sa mohli odvolať.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu