Niejahrová Elisabeth

Rozprávka o kariére

Thursday, 11 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Elisabeth Niejahrová

Nerovnosť šancí

Nemci veria, že každý sa môže dostať „tam hore”. Omyl: Občania nespozorovali, že sa ich krajina zmenila na triednu spoločnosť. Preto sa sociálny štát v blízkej budúcnosti musí zamerať na zlepšenie perspektív chudobných občanov.
Jeden je syn upratovačky. Matka drhla podlahy v kasárňach a drala sa na poliach, neraz s ňou bol pri zbere cukrovky aj jej syn. Bol inteligentný a vedel rozprávať, no keď jeden učiteľ navrhol, že by mal študovať, smial sa chlapec z dolnosaského Bextenu: „Veď by sme nemali dosť peňazí ani na knihy!”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu