Nietzsche Friedrich

Ľudské, príliš ľudské – 1. časť

Monday, 2 August 2010 | Zošity humanistov č. 84 | Nekomentované

Friedrich Nietzsche

Kniha pre slobodných duchov

Z nemeckého originálu Menschliches, Allzumenschliches
preložil Peter Chrenka

› Čítaj ďalej

tags , ,

Ľudské, príliš ľudské

Friday, 11 June 2010 | Zošity humanistov č. 83 | 1 Komentár

Friedrich Nietzsche

Kniha pre slobodných duchov

Z nemeckého originálu Menschliches, Allzumenschliches
preložil Peter Chrenka

› Čítaj ďalej

tags , ,

Friedrich Nietzsche – Antikrist V

Tuesday, 29 September 2009 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

Úvody Érica Blondela a Petra Pütza (skrátené)

„Antikrist“: takto prekladať, vlastne preberať rovnako znejúci nemecký názov Der Antichrist je vlastne chyba, hoci treba hneď dodať, že túto sémantickú dvojznačnosť si Nietzsche prial. Nemecký Antichrist je grécky protivník Krista v prvom Jánovom liste: „To je antikrist, kto popiera Otca i Syna“ (1 Jn 2, 22), resp. v druhom: „To je zvodca a antikrist“ (2 Jn 7).

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Friedrich Nietzsche: Antikrist IV

Saturday, 26 September 2009 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

 Štvrtá časť zo šiestich:

Poznámky Erica Blondela  k Nietzscheho Antikristovi

1. Spomienka na Horácia: Pulchrum est „paucorum hominum …” (Krása je pre málo ľudí) alebo vlastné: „Satis sunt mihi pauci, satis est unus, satis est nullus (Stačia mi niekoľkí, stačí mi jeden, stačí mi žiaden), čo sú Nietzscheho obľúbené texty na zdôraznenie jeho aristokratického odstupu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Friedrich Nietzsche: Antikrist III

Monday, 21 September 2009 | Zošity humanistov č. 31 | Nekomentované

Tretia časť zo šiestich – odseky 41-62

41

A od tej chvíle sa vynoril absurdný problém „ako to mohol boh dopustiť!” Na to našiel porušený rozum malej prvotnej obce priam hrôzostrašne absurdnú odpoveď: boh dal svojho syna na odpustenie hriechov, ako obeť. Aký to bol naraz koniec evanjelia! Obeta za vinu, a to vo svojej najodpornejšej, najbarbarskejšej forme, obeť nevinného za hriechy vinníkov! Aké príšerné pohanstvo! -

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Friedrich Nietzsche: Antikrist II

Sunday, 20 September 2009 | Zošity humanistov č. 30 | 2 Komentárov

Friedrich Nietzsche: Antikrist II

Pokus o kritiku kresťanstva

(Druhá časť zo šiestich – odseky 21 – 40)

21

Predpokladom budhizmu je veľmi mierne podnebie, veľmi mierne mravy a veľká liberálnosť ducha, no nijaký militarizmus; a že sú to vyššie triedy, dokonca vedci, kde má hnutie svoje korene. Budhizmus si želá ako najvyšší cieľ dobrú náladu (119), ticho a neprítomnosť prianí, a tento cieľ aj dosahuje (120). Budhizmus nie je náboženstvo, ktoré iba ašpiruje na dokonalosť; dokonalosť je v ňom normálny prípad. –

› Čítaj ďalej

tags , ,

Nietzsche verzus Marx?

Saturday, 10 July 2004 | Zošity humanistov č. 44 | Nekomentované

Dieter Wengler

Nietzsche a Marx - dvaja len naruby obrátení metafyzici?

Je vôbec dovolené postaviť vedľa seba a poprovnávať Stredonemca Nietzscheho (1844-1900) a Porýnčana Marxa (1818-1883)? Vie sa, že marxisti nenávideli Nietzscheho ako mor; Georg Lukács ho zaraďoval do galérie predkov ničiteľov rozumu a priekopníkov katastrofy národného socializmu. Nietzsche zas pranieroval socialistov pre ich rovnostárske predstavy beztriednej spoločnosti.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Krivé svedectvo o Nietzschem

Friday, 14 May 2004 | Zošity humanistov č. 43 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Niektorí autori nazývajú svoj osobný názor „osobitným uhlom pohľadu“ – chcú ujsť zodpovednosti za polopravdy, či chcú sa stať hodnovernejšími pri predkladaní pochybných tvrdení? J. Litecký Šveda takto uvádza svoj lúč „nového svetla na známeho Antikrista“ v Kultúre č. 4/2004. No len tomu, kto o Nietzschem nevie nič okrem mena a možno ominóznej vety o smrti Boha, sa dá o tomto veľkom spisovateľovi a filozofovi povedať niečo v tomto zmysle nové – možno to neplatí o niektorých čitateľoch Kultúry, ale o väčšine slovenských čitateľov to platí iste. O tých ide.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Krátke správy v ZH 35

Wednesday, 1 January 2003 | Zošity humanistov č. 35 | Nekomentované

redakcia

K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny - oprava

Keď som v 15. čísle Zošitov humanistov (marec 2000) odôvodňoval svoje rozhodnutie preložiť do slovenčiny Tak vravel Zarathustra, prejavil som veľkú neznalosť údajom, že do slovenčiny nebolo dosiaľ preložené ani jedno Nietzscheho dielo;

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

Friedrich Nietzsche: Antikrist I

Monday, 12 November 2001 | Zošity humanistov č. 28 | Nekomentované

Pokus o kritiku kresťanstva

(Prvá časť zo šiestich - Predhovor a odseky 1-20)

Predhovor

Táto kniha patrí len veľmi málo vyvoleným (1).  Možno z nich ešte ani nikto  nežije. Mohli by to byť tí, čo rozumejú môjmu Zarathustrovi: ako by som si mohol pliesť seba samého s tými, pre ktorých už dnes rastú uši? - Až pozajtrajšok patrí mne. Niektorí sa rodia posthumne (2). -

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Friedrich Nietzsche: Zarathustra a Antikrist

Saturday, 12 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Pretože sa vydanie Nietzscheho prekladu Zarathustru do slovenčiny formou zošitov nestretlo s očakávanou odozvou, chystáme jeho vydanie v knižnej forme a zakrátko potom vyjde ako kniha aj preklad Antikrista.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Tak povedal Nietzsche: „Boh je mŕtvy!“

Thursday, 6 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | 2 Komentárov

Armin Pfahl-Traughber

Pred sto rokmi, 25. augusta 1900, umrel Friedrich Nietzsche. Možno tohto filozofa považovať za reprezentanta humanistického ateizmu?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu