Nürnberger Christian

Modliť sa stalo sa zriedkavým…

Monday, 4 December 2000 | Zošity humanistov č. 22 | Nekomentované

Christian Nürnberger

Boh býval vždy pri mne. Kedysi som sa vedel modliť, ale teraz to už neviem …

Keď som bol dieťa, rozprávala mi mama, jednoduchá roľníčka, tri druhy historiek: nepravdivé, polopravdivé a pravdivé. Nepravdivé boli rozprávky. Povesti a legendy patrili medzi polopravdivé. Biblickým udalostiam sa dalo veriť, lebo to, o čom hovorili, sa vraj naozaj stalo.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu