objektívna pravda

John Searle o postmodernizme

Sunday, 3 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

John Searle

Čo si myslí známy filozof o antipatii postmodernistov voči myšlienke objektívnej pravdy?

„Myslím si, že postoj postmodernistov je smiešny. Ťažkosť spočíva v tom, že predsa väčšia časť našich rozhovorov, ako aj celého nášho života, predpokladá, že máme do činenia s objektívnym, reálnym svetom. Ak sa ma spýtate, ako sa dostanete do blízkeho mesta, kedy je odlet lietadla, alebo kladiete lekárovi otázku, či máte rakovinu, ba dokonca aj keď ma prosíte len, aby som vám podal soľ, niet inej možnosti, ako porozumieť týmto formuláciám, než predpokladať, že existuje reálny svet. Tento názor - že totiž svet existuje bez ohľadu na nás - sa nazýva „externý realizmus“. › Čítaj ďalej

tags , , ,

Čo je zlé na relativizme

Friday, 1 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Lewis Vaughn

Prečo sa najradikálnejšia doktrína postmodernistov utopila?

Na rozsiahlom osobitnom poli postmodernistickej myšlienky je niekoľko hlbokých jám. Do jednej z nich popadalo pár akademikov, rad newageistov (novovekárov) a celá generácia študentov. Filozofi ju volajú relativizmom. V najradikálnejšej forme je to doktrína, že pravda závisí - nie na stave vecí, ale len na tom, čo niekto verí; alebo na tom, čo verí niečia kultúra, resp. spoločnosť; alebo na akejsi zvláštnej „konceptuálnej schéme“. Inými slovami, pravda je relatívna.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu