odluka cirkví od štátu

SPD a kresťanstvo – o koreňoch a konároch

Wednesday, 23 February 2011 | Zošity humanistov č. 87 | Nekomentované

Nils Opitz-Leifheit

V súčasnom základnom programe SPD (Nemeckej sociálno-demokratickej strany) sa o tejto strane píše, že: „…má svoje korene v židovstve a kresťanstve, v humanizme a osvietenstve, v marxistickej analýze spoločnosti a v skúsenostiach robotníckeho hnutia.“

› Čítaj ďalej

tags , ,

Laicisti medzi nemeckými sociálnymi demokratmi

Thursday, 6 January 2011 | Zošity humanistov č. 86 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Početní kritici cirkví v rámci SPD, Sociálno-demokratickej strany Nemecka, sa od nedávna snažia založiť oficiálnu pracovnú skupinu tzv. laicistov. Laicisti sú po našom humanisti, resp. svetskí či sekulárni humanisti, ateisti atď.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Právne poradenstvo pre bezkonfesijných

Tuesday, 24 August 2010 | Zošity humanistov č. 84 | Nekomentované

Anonym

V Rakúsku bol založený spolok „Náboženstvo je súkromná záležitosť“, ktorý chce v budúcnosti v prvom rade propagovať právo neveriť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Financovanie cirkví…

Sunday, 11 April 2010 | Zošity humanistov č. 82 | 8 Komentárov

Financovanie cirkví a náboženských spoločností z verejných zdrojov v podmienkach dnešného Slovenska

Štefan Surmánek

Už v dobách Rakúsko-Uhorskej monarchie sa cirkvám priznával štatút verejnoprávnej ustanovizne, z čoho vyplývalo, že otázky a problémy späté s náboženskou a cirkevnou činnosťou boli chápané a predkladané verejnosti ako záležitosti všeobecného, t. j. verejného a štátneho významu. Zákonitým dôsledkom takéhoto prístupu k cirkvám a náboženským spoločnostiam bola garancia ich právneho postavenia a záväzok štátu a ním riadených orgánov poskytovať cirkevným organizáciám hmotnú a finančnú podporu z verejných zdrojov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Aká bude Európa a Slovensko v nej?

Tuesday, 2 March 2004 | Zošity humanistov č. 42 | Nekomentované

Peter Prusák

Dnešnú Európu charakterizuje proces jej integrácie a zatiaľ sa vyznačuje jednotným trhom, spoločnou menou a obchodom. Tento technicko-hospodársky rozvoj sám o sebe neuspokojuje jednotlivé národy, pretože ho sprevádzajú mnohé negatívne javy a zlá.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Za laicizmus v Európe – O odluke cirkví od štátu

Tuesday, 13 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Keith Porteous Wood

Otváracia prednáška prezidenta anglickej National Secular Society na manifestácii proti článku 51 návrhu Ústavy Európskej únie dňa 6. decembra 2003 v Paríži.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Odluka cirkvi od štátu v USA

Thursday, 8 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Edwin Kagin

Kagin bol jedným z organizátorov Pochodu bezvercov na Washington  2. novembra 2002, pri ktorom asi 3000 účastníkov nieslo heslá ako „Reason is not Treason” (Rozum nie je zrada), „Boli časy, keď vládlo náboženstvo - voláme ich vekom temna” a „Ústava platí pre všetkých”. Toto je text jeho prednášky, v tom čase, na Marshallovej univerzite v Huntingtone, West Virginia.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu