odpustky

Odpustky bez záruky

Thursday, 10 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Christoph Mörgeli a Peter Bodenmann

Pre prehnitú oficiálnu cirkev obdobia renesancie je synonymom neobyčajne obchodne nadaná osoba Johannesa Tetzela, dominikánskeho mnícha, inkvizítora a priekupníka s odpustkami. Dnešným jazykom sa o ňom dá povedať, že industrializoval kresťanskú dobročinnosť. Zaviedol úradný úkon, podľa ktorého stačil na odpustenie všetkých hriechov miesto dobrých činov kúpený dokument („odpustky”).

„Keď peniaz v mešci zazvoní, jedna dušička očistec opustí.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Spoveď je špicľovstvo

Friday, 9 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Študenta medicíny, o ktorom je reč v krátkej správe o eucharistii na s. 5, obžaloval štátny zástupca v roku 1985 aj z ohrozenia verejného poriadku tým, že v xeroxovom letáčiku nazval katolícku spoveď „špicľovaním”. Neuveriteľné?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Krátke správy v ZH 34

Friday, 1 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Nové odpustky

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil novú možnosť získania odpustkov: Na druhú nedeľu po Veľkej noci môžu veriaci získať odpustenie hriechov aj prípadných trestov, ak sa vyspovedajú, pôjdu na prijímanie, budú sa modliť a urobia nejaký dobrý skutok. Sviatok dostáva trvalý názov „Nedeľa božieho zmilovania”. (Nechápem dobre, čo je na tom nové. Prekvapuje ma povinnosť spovede, ktorú som nedávno pre všeobecné prijímanie všetkých prítomných na nedeľnej omši považoval za dávno zrušenú.)

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu