ofenzíva náboženstiev

Ako sa na veci dívať (v roku 2000)

Friday, 12 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Francúzsky mesačník Le Monde diplomatique vydáva ročne šesť čísiel edície Mani?re de voir (Ako sa na to dívať). Každý zväzok má 20-30 článkov, asi 100 strán a stojí 14.- FF. Okrem originálov obsahuje aktualizované články z posledných rokov na jednu tému, napr. č. 45 (máj 1999): Nová vojna na Balkáne; č. 44 (marec 1999): Žena, ten zlý druh ľudí? - Č. 41 (september 1999): Iný svet je možný. Pre nás ateistov je aktuálne číslo 48 (november 1999) s titulom L‘Offensive des religions (Ofenzíva náboženstiev) s týmto obsahom: › Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu