pápež Benedikt XVI.

Matrikoví katolíci sa vyfarbujú

Sunday, 15 February 2015 | Zošity humanistov č. 103 | 22 Komentárov

Rastislav Škoda

Sekularizácia je na postupe. Môže sa viera vrátiť?

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Ťažké dedičstvo pápeža Benedikta XVI.

Saturday, 16 February 2013 | Zošity humanistov č. 95 | 20 Komentárov

Rastislav Škoda

Aj v roku 2012 sa tradičná polnočná omša v Svätopeterskej bazilike, pripomínajúca narodenie Krista, začala už dve hodiny pred polnocou, skôr ako obyčajne, aby svätý otec mal pokoj na prípravu vianočného posolstva a požehnania urbi et orbi – mestu a okoliu – vo vianočný utorok na poludnie. 85-ročný veľkňaz sa priviezol na motorovej plošine s držiakom strednou uličkou k oltáru, kde s 30 kardinálmi slúžil dlhú omšu, prenášanú internetom do 60 štátov sveta. Podľa slov svojho brata, kardinála Georga Ratzingera, bol zdravotne v poriadku a cítil sa zdravý a čerstvý. Nemalo to dlho trvať. Za necelé dva mesiace pápež Benedikt XVI. prekvapil svet demisiou, ktorá prišla ako blesk z jasného neba, keď pred konzistóriom po latinsky vyhlásil, že mu z dôvodu pokročilého veku už nestačia sily, aby mohol náležite vykonávať pápežský úrad. Vie sa, že už dávno trpí na zápaly kĺbov, najmä kolien, hánok a členkov; Len v utorok priznal Vatikán, že už dávno má kardiostimulátor.

› Čítaj ďalej

tags

Vatikán, akciová spoločnosť

Monday, 30 July 2012 | Zošity humanistov č. 93 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Netreba veriť konšpiračným teóriám, aby občan cítil, že svetu vládne horných desaťtisíc, čo je nie 1 percento, ale menej ako 0,01 percenta. Vládnu nám svojimi bankami, mocnejšími ako národné vlády, a ich činnosť viedla k súčasnej kríze; východiská z nej sa horúčkovite hľadajú.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Sv. František z Assisi, hrdina medzináboženského mieru za križiackych vojen

Tuesday, 29 November 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 35 Komentárov

Paul Moses

Tlačová agentúra Reuters uverejnila k udalostiam v Assisi komentár Paula Mosesa, profesora novinárstva na brooklynskom kolégiu CUNY, autora knihy The Saint and the Sultan: the Crusades, Islam and Francis of Assisi’s Mission of Peace (Svätec a sultán: Križiacke výpravy, islam a mierové poslanie Františka z Assisi):

Pri zhoršovaní medzináboženského konfliktu v Egypte získava októbrové stretnutie náboženských reprezentantov v Assisi pri príležitosti Svetového dňa modlitby za mier na váhe.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Medzináboženský samit v Assisi 2011

Monday, 28 November 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 3 Komentárov

Francis X. Rocca

27. októbra 2011 sa v Assisi zišlo okolo 300 reprezentantov svetových náboženstiev od anglikanizmu po zoroastrizmus plus malá skupina agnostikov pri podujatí, ktoré v roku 1986 založil pápež Ján Pavol II.

Opakovala sa pestrofarebnosť stretnutia pred 25 rokmi. Holohlaví budhistickí mnísi v šafranových rúchach sa miešali medzi sikhov s turbanmi a ortodoxných prelátov s bielymi závojmi. Wande Abimbola, vedec z Nigérie, ktorý zastupoval africké domorodé náboženstvá, vzýval yorubské božstvo Olokun a svoj spev sprevádzal rapkáčom.

› Čítaj ďalej

tags ,

Difamácia sekulárnej spoločnosti je absurdná polemika

Sunday, 27 November 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 1 Komentár

Frieder Otto Wolf

Prezident Nemeckého humanistického zväzu pozdravil uznanie pápeža Benedikta XVI., že náboženské idey majú konfliktný potenciál, ale odsúdil jeho sfalšovanie holokaustu za dôsledok ateistického svetonázoru ako „perfídny akt“.

V októbri t. r. sa konal v Assisi Medzinárodný deň modlitby za mier. Pápež na ňom pred zástupcami všetkých svetových náboženstiev pripustil, že aj náboženské idey majú v sebe konfliktný potenciál, poskytujúc motívy a ospravedlnenie pre násilie. Povedal, že to musí veriacich veľmi znepokojovať a vyzval ich, aby sa stali „pútnikmi pravdy a mieru“.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Aids, antikoncepcia a kondómy

Thursday, 9 December 2010 | Zošity humanistov č. 86 | 14 Komentárov

Rastislav Škoda

Až dosiaľ zakazoval Vatikán každý spôsob antikoncepcie – okrem abstinencie – aj vtedy, ak pritom išlo aj o zábranu pohlavne prenosných chorôb. V marci 2009 vyvolal pápež svetový protest svojím tvrdením pred novinármi v lietadle na ceste do Afriky, že „rozdávanie kondómov problém aidsu len zhorší“.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pápež v Británii

Thursday, 30 September 2010 | Zošity humanistov č. 84 | 1 Komentár

Pri svojej návšteve v Británii mal pápež Benedikt 16. urážlivé a diskriminujúce reči, ktoré možno nazvať nezmyslom, pretože sa dá zistiť bez veľkej námahy, že jeho tvrdenia sa nezakladajú na pravde a sú jednostranné.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sabotáž dialógu medzi kresťanmi a Židmi

Sunday, 1 February 2009 | Zošity humanistov č. 75 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Pápež Benedikt XVI. prijal biskupa Richarda Williamsona, ktorý popiera holokaust, späť do lona svojej cirkvi a dekrétom z 24. januára zrušil exkomunikáciu jeho a ďalších troch biskupov arcikonzervatívneho Bratstva sv. Pia X. svojím predchodcom Jánom Pavlom II. z roku 1988; vtedy týchto biskupov vysvätil francúzsky arcibiskup Lefebvre (zomrel r. 1992) bez súhlasu pápeža.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu