Pearlstein Edgar

Rozdiel medzi vedou a náboženstvom

Saturday, 11 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Edgar Pearlstein

Podľa podľa fyzika Edgara Pearlsteina netkvie rozdiel medzi vedou a náboženstvom natoľko v záveroch (evolúcia, heliocentrický systém, pôvod chorôb), ale skôr v spôsobe, ako sa k tým záverom dochádza. Náboženstvo sa zakladá na autorite (kniha, osoba alebo tradícia) a pravdu vydáva za univerzálnu, nemennú a večnú. Pre vedu je autoritou rozum a dôkaz, o ktorých sa vždy dá diskutovať, a pravda je vždy relatívna a predbežná. Vedecký výskum začína otázkou a hľadá sa odpoveď, založená na dôkaze a prijateľná rozumom. Teologická úvaha sa naproti tomu začína záverom a vykrúca sa všetkým logickým a rozumovým námietkam, aby tento záver odôvodnila alebo ospravedlnila.

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu