Peter apoštol

Skala, ktorá nebola v Ríme

Wednesday, 5 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Rudolf Augstein

Chýbajú akékoľvek mysliteľné dôkazy a poukazy na to, žeby apoštol Peter bol niekedy býval v Ríme, ani nehovoriac o tom, že by bol býval rímskym biskupom. Aj legenda, že bol ukrižovaný v Nerónovom cirkuse – podobne ako jeho učiteľ a spasiteľ, ale zo samej pokory visiac zavesený dolu hlavou – nie je nič iné ako pobožná rozprávka. A ako by sa aj bol dostal do Ríma, ak nie na rozkaz rímskych mocipánov?

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu