Pigliucci Massimo

Hume proti Rousseauovi: Hranice ľudského rozumu

Wednesday, 21 December 2011 | Zošity humanistov č. 90 | Nekomentované

Massimo Pigliucci

Nedávno som interviewoval Roberta Zaretského pre podcast Rationally speaking (www.rationallyspeakingpodcast.org). Zaretsky je spoluautor (s Johnom T. Scottom) knihy The Philosophers’ Quarrel: Rousseau, Hume, and the Limits of Human Understanding (Hádka filozofov: Rousseau, Hume a hranica ľudského intelektu), ktorá sa týka zásadného problému skeptického hnutia: úlohy a obmedzení ľudského rozumu.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Evolučná epistemológia (teória poznania)

Monday, 8 January 2007 | Zošity humanistov č. 59 | Nekomentované

Massimo Pigliucci

Filozof Ludwig Wittgenstein v Traktáte domýšľavo napísal, že „Darwinova teória nemá s filozofiou o nič viac spoločné ako ktorákoľvek iná prírodovedecká hypotéza”.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sokrates a náboženská morálka

Saturday, 4 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 | 3 Komentárov

Massimo Pigliucci

Prečo neslobodno robiť zle?

Každý semester ma na univerzite v Tennessee kolegyňa na katedre filozofie pozýva, aby som pri jednej jej úvodnej prednáške zahral diablovho advokáta. Myslím to skoro doslovne, pretože tu nejeden študent ešte nikdy nestretol živého ateistu a niektorých treba presviedčať, aby pri mojom vstupe neopúšťali prednáškovú sálu.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Genetický omyl – pozor pri diskusii!

Wednesday, 7 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | Nekomentované

Massimo Pigliucci

Ak už máte to nešťastie, že diskutujete s kreacionistom, náboženským fundamentalistom alebo popieračom holokaustu - alebo hoci aj len s niekým, čo neuznáva, že ovzdušie sa globálne otepľuje, že fajčenie vyvoláva rakovinu - skôr alebo neskôr zacítite pokušenie dopustiť sa niečoho, čo filozofi volajú „genetický omyl”, resp. klamná predstava. Omyl spočíva v odmietnutí nejakého argumentu nie pre jeho vnútornú hodnotu (či pre jej chýbanie), ale na základe toho, kto predmetný argument zastáva. Je to omyl, pretože aspoň v abstraktnom svete logiky neplatí vzťah medzi charakterom osoby, ktorá argument uvádza a platnosťou či rozumnosťou tohto argumentu. Niektorí katolícki kňazi to vyjadrujú  takto: „Robte, čo kážem, nie čo robím.”

› Čítaj ďalej

tags ,

Metodologický kontra filozofický naturalizmus

Wednesday, 5 March 2003 | Zošity humanistov č. 36 | Nekomentované

Massimo Pigliucci

Prečo byť skeptický aj v otázke náboženstva

Je aj náboženstvo legitímna oblasť pre skeptikov? Komunita humanistov odpovedá hlasným Áno, kým skeptici z oblasti pseudovedy a paranormálna sú na pochybnostiach. Túto esej inšpirovali rozhovory s priateľmi, ktorí stoja na druhej strane barikády. Pretože podobné rozhovory medzi humanistami a skeptikmi, ako aj medzi teistami a ateistami, sú bez konca, považujem za rozumné sumarizovať tie dve stanoviská a pozrieť sa, kam nás vedú ich logické konzekvencie.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu