postavenie ženy

Klamné predstavy a tvrdenia o rodine

Saturday, 8 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | Nekomentované

Florence Beaugé

Z nutnosti sa stala tradícia, potom záľuba a nakoniec úloha v spoločnosti, ktorej sa dá dnes len ťažko vyhnúť – takto sa vyvíjala západná spoločnosť a jej jednotlivé oblasti, napr. rodina. Existujú o nej falošné tvrdenia, napr. že častejšie sa rozvádzajú ženy. Viac ako polovica rozvodov sa koná so spoločným súhlasom – ako vedieť, na čiu iniciatívu? Alebo že sudcovia nadŕžajú ženám a v 90 % prípadov im prideľujú deti. Vo Francúzsku je situácia taká, že v 86 % sa rodičia dohodli alebo otec opustil rodinu a sudca určí dieťa matke. Len v 3,5 % rozvodov chcú dieťa obidvaja rodičia – a otec ho dostane raz z troch prípadov. Prečo tak málo otcov chce svoje deti? Výchova, najmä zaškolenie, je oddávna úlohou matky, ktorá tomu venuje 2-3-krát toľko času ako otec. De facto žije žena túto monoparentálnu úlohu už dávno pred rozvodom. To je skutočnosť, nie predstava.

Prameň: Florence Beaugé: „Le privé est politique“, Mani?re de voir, č. 44, marec 1999, s. 96 – 97.

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu