postmodernizmus

Predstav si, nebo neexistuje – 6. kapitola

Tuesday, 5 July 2011 | Knihy, Predstav si, nebo neexistuje | 1 Komentár

Feministka – ikonoklastka

Interview s Camillou Pagliovou

V skutočnosti nejde ani tak o rozhovor s Camillou Pagliovou – autorkou bestsellerov Sexual Personae; Sex, Art and American Culture (Sexuálne osoby a sex, umenie a americká kultúra) a Vamps and Tramps (Zvodkyne a trampi ); skôr sa jej poskytuje fórum na vyjadrenie nespútaných myšlienok prednesených ako streľba samopalom na každú tému, na ktorú sa zameriava. Čo nasleduje, je prvotriedny príklad toho, čo by sa mohlo volať jej „pohľad do tváre feminizmu“. Interview pre časopis Free Inquiry viedol Timothy J. Madigan.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Doslov Stanislava Komárka ku knihe Boží blud *

Wednesday, 14 October 2009 | Zošity humanistov č. 79 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Autor už v prvej vete oznamuje, že nemá rád Richarda Dawkinsa a v poslednej vete to stupňuje až do bizarného obrazu, že radšej demonštratívne ponesie v procesii na Božie telo baldachýn, ako by sa s „prorokom“ Dawkinsom mal stretnúť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Feministka – obrazoborec

Monday, 10 May 1999 | Zošity humanistov č. 07 | 1 Komentár

Camille Paglia a Timothy J. Madigan

V skutočnosti nejde ani tak o pohovor s Camillou Pagliovou – autorkou bestsellerov Sexual Personae; Sex, Art and American Culture (Sexuálne osoby  a sex, umenie a americká kultúra) a Vamps and Tramps (Zvodkyne a trampi ); skôr sa jej poskytuje fórum na vyjadrenie nespútaných myšlienok prednesených ako streľba samopalom na každú tému, na ktorú sa zameriava. Čo nasleduje, je prvotriedny príklad toho, čo by sa mohlo volať jej „pohľad do tváre feminizmu“. Interview pre časopis Free Inquiry viedol Timothy J. Madigan.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Čo sa stalo pravde?

Monday, 11 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Postmodernizmus zaútočil na vedu, morálku a zdravý rozum.

Bolo na čase, že jesenné číslo 1998 časopisu Free Inquiry, orgánu americkej Rady pre sekulárny humanizmus a v pravde najserióznejšieho a najrozšírenejšieho humanistického (ateistického) časopisu na svete, sa zameralo na oslavu rozumu a Osvietenstva. Ak bol postmodernizmus prevládajúcim smerom intelektuálneho života posledných dvoch až štyroch desaťročí, už dávnejšie sa čoraz hlasnejšie ozýva rastúci zbor kritík jeho extrémnych vykoľajení, ba aj jeho staronovej podstaty.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Pravda a jej dôsledky

Sunday, 10 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Matt Cherry

„Stojíme na konci Veku rozumu. Začína sa nová éra magického vysvetľovania sveta. Pravda vo vedeckom zmysle slova neexistuje. To, čo sa volá krízou vedy, nie je nič iné, ako to, že džentlmeni začínajú skúšať na vlastnej koži, kam zablúdili so svojou objektívnosťou.“

› Čítaj ďalej

tags , ,

Späť k Osvietenstvu

Saturday, 9 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Edward O. Wilson

Osvietenstvo znamenalo začiatok modernej intelektuálnej tradície západu a jeho kultúry. No kým sa rozum považoval za rozhodujúci znak ľudského rodu a myslelo sa, že ho treba len trochu kultivovať, aby rozkvitol na celom svete, neuspelo. Ľudstvo mu nevenovalo dosť pozornosti a rozmýšľalo inakšie. Príčiny úpadku Osvietenstva, ktorý pretrváva do dnešných dní, osvetľujú labyrint nevyčerpateľných ľudských motivácií. Oplatí sa položiť si otázku, najmä v dnešnej zime kultúrnej nespokojnosti, či je možné oživiť pôvodného ducha Osvietenstva – dôveru, optimizmus a pohľad do budúcnosti…

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Prečo nemáme nechať postmodernizmus na pokoji?

Friday, 8 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Jean Bricmont

Málo je takých hlasných kritikov intelektuálnych názorov postmodernistov ako sú Jean Bricmont a Alan Sokal. V roku 1996 šokoval akademickú obec Sokal, profesor fyziky na Newyorskej univerzite, keď predložil čelnému severoamerickému časopisu kultúrnych štúdií, Social Text, paródiou na postmodernistické názory v prírodných vedách. Paródia bola plná nezmyslov, podávaných ako hlboké pravdy - a predsa ju prijali ako seriózny článok a uverejnili v čísle jaro/leto 1996. Už v májovom čísle časopisu Lingua Franca (Úprimná reč) Sokal odhalil podfuk a vyvolal tým početné komentáre a rozsiahlu diskusiu medzi odborníkmi a vedcami na celom svete. Bricmont je profesor fyziky na univerzite v Leuven v Belgicku. Aj on kritizuje to, čo spolu so Sokalom považujú za excesy postmodernistického prejavu - najmä zneužívanie a nesprávne chápanie vedy nevedcami.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Sokalova a Brickmontova zbierka nezmyslov

Thursday, 7 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Alan Sokal a Jean Brickmont

Sú populárne postmodernistické písačky v skutočnosti také nemožné, ako tvrdia Sokal a Bricmont? Tu je prehľad niektorých ukážok takýchto textov, ako ich nachádzame v knihe Moderné nezmysly. Zneužívanie vedy postmodernými intelektuálmi (Sokal and Brickmont: Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science, Picador 1999).

Jacques Lacan sa opakovane vracia k tej istej téme: psychoanalytická úloha imaginárnych čísel:

„Niet pochýb, že Claude Lévi-Strauss vo svojom komentári k Maussovi chcel opísať vplyv symbolu nuly. Zdá sa mi však, že tu máme do činenia skôr s osobou, ktorá poukazuje na chýbanie symbolu nuly. Napriek riziku, že vyvolám určitý nesúhlas, som preto ukázal, ako ďaleko som dohnal prekrútenie matematického algoritmu pri jeho použití: symbol odmocniny -1 (?-1), ktorý sa v teórii komplexných čísel píše ako „i“, má samozrejme oprávnenie len preto, lebo si nerobí nijaké nároky na automatizmus v druhom prípade…

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Obrana absurdna

Wednesday, 6 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Vern L. Bullough

Od tohto protivedeckého postoja sa môžeme niečo naučiť.

Postmodernizmus, táto radikálna filozofia, tvrdiaca, že pravda je to, o čom niekto povie, že je to pravda, je vlastne potrebná oprava niektorých výstredných tvrdení v minulosti, vyslovených v mene vedy. Až do dvadsiateho storočia učili antropológovia, že Afričania sú menej ako Európania; až v dvadsiatych a tridsiatych rokoch o tom zapochyboval Franz Boaz a skoro sa ukázalo, že to naozaj nemá vedecký podklad. › Čítaj ďalej

tags , ,

John Searle o postmodernizme

Sunday, 3 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

John Searle

Čo si myslí známy filozof o antipatii postmodernistov voči myšlienke objektívnej pravdy?

„Myslím si, že postoj postmodernistov je smiešny. Ťažkosť spočíva v tom, že predsa väčšia časť našich rozhovorov, ako aj celého nášho života, predpokladá, že máme do činenia s objektívnym, reálnym svetom. Ak sa ma spýtate, ako sa dostanete do blízkeho mesta, kedy je odlet lietadla, alebo kladiete lekárovi otázku, či máte rakovinu, ba dokonca aj keď ma prosíte len, aby som vám podal soľ, niet inej možnosti, ako porozumieť týmto formuláciám, než predpokladať, že existuje reálny svet. Tento názor - že totiž svet existuje bez ohľadu na nás - sa nazýva „externý realizmus“. › Čítaj ďalej

tags , , ,

Čo je zlé na relativizme

Friday, 1 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Lewis Vaughn

Prečo sa najradikálnejšia doktrína postmodernistov utopila?

Na rozsiahlom osobitnom poli postmodernistickej myšlienky je niekoľko hlbokých jám. Do jednej z nich popadalo pár akademikov, rad newageistov (novovekárov) a celá generácia študentov. Filozofi ju volajú relativizmom. V najradikálnejšej forme je to doktrína, že pravda závisí - nie na stave vecí, ale len na tom, čo niekto verí; alebo na tom, čo verí niečia kultúra, resp. spoločnosť; alebo na akejsi zvláštnej „konceptuálnej schéme“. Inými slovami, pravda je relatívna.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu