prehľad

Komentár k ZH 21

Sunday, 1 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Redakcia

V tomto čísle sa štyri príspevky sa týkajú Vatikánu a Jána Pavla II.: najprv krátka charakteristika „globálneho telepontifexa“, potom jeho sporné blahorečenie Pia IX., tvrdošijného odporcu modernosti, ktorý zanechal cirkvi dogmy nepoškvrneného počatia a neomylnosti; a dva komentáre k spisu kardinála Ratzingera zo začiatku septembra t.r. s názvom Domine Jesus, ktorý znamená praktický koniec ekumenických dohovorov, lebo katolícka cirkev sa vyhlasuje za jedinú pravú cirkev Kristovu a iným cirkvám odopiera dokonca aj nárok na tento názov.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu