privilégiá

Rovnosť možností proti rovnosti ako takej

Monday, 9 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Alain Bihr a Roland Pfefferkorn

Zanietení obrancovia privilégií sa nedajú

Od revolúcie roku 1789 má heslo „Sloboda, rovnosť, bratstvo“ svoje miesto na priečelí francúzskych škôl. No druhý výraz tejto republikánskej trojice sa od 80. a 90. rokov bráni všeobecnej ofenzíve, skrývajúcej sa pod pláštik kritiky (vraj) rovnostárstva.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Preč s pápežskými privilégiami!

Sunday, 19 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Keith Porteouse Wood

Vatikán má štatút štátu od Lateránskej zmluvy medzi Talianskym kráľovstvom a „Svätou stolicou“ z roku 1929. IHEU sa vždy stavala proti tomuto špeciálnemu štatútu pre štát, ktorý má 850 obyvateľov a necelú štvorcovú míľu plochy. Pripojil sa k verejnému protestu vo Francúzsku r. 1997, keď tam bol pápež Ján Pavol II. prijatý ako hlava štátu a v Bruseli r. 1998 k demonštrácii proti prílišnému vplyvu Vatikánu na európske záležitosti. Vo februári 2000 sa zúčastní osláv 500. výročia voľnomyšlienkara Giordana Bruna, upáleného ako kacíra.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu