prostitúcia

Francúzsko sa púšťa do vykántrenia prostitúcie

Sunday, 17 April 2011 | Zošity humanistov č. 88 | Nekomentované

Redakcia The Daily Bell

Na základe navrhovaného zákona treba zákazníkov sexu pokutovať a zatvárať…

› Čítaj ďalej

tags ,

Platón a prostitúcia

Tuesday, 11 May 2004 | Zošity humanistov č. 43 | Nekomentované

Peter Jones

Zákon o najstaršej profesii treba liberalizovať. Je to však nadmieru chúlostivá záležitosť, lebo pocit, že môže dôjsť k neznesiteľnému ohrozeniu životne dôležitej občianskej inštitúcie - rodiny - je ešte stále u mnohých ľudí hlboko zakorenený.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Ľudské telo – tovar ako iný na trhu

Thursday, 10 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

V mene osobnej slobody sa najnovšie vyžaduje, aby sa „sexuálna činnosť“ legalizovala. Od osemdesiatych rokov sa v Holandsku a Škandinávsku prostitúcia postupne ale viditeľne dekriminalizuje a ľudské (najmä ženské) telo sa stáva tovarom ako každý iný tovar na trhu. Dá sa však myslieť, že aj pod ekonomickým tlakom ostáva žena slobodná? A vôbec - môže niekto predávať svoje telo, ak je v Európe všeobecne zakázané predávať svoju krv a orgány?

› Čítaj ďalej

tags

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu