pseudoveda

Poznámky k rozlišovaniu vedy a pseudovedy

Thursday, 8 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

Jean Bricmont

Viacerí filozofi začiatku 20. storočia, najmä tí, čo boli v spojení s Viedenským krúžkom, sa pokúšali ťahať čiaru medzi vedou a nevedou, t.j. náboženstvom, pseudovedou a špekuláciami („metafyzika”). Prvé pokusy charakterizovali vedu ako podávajúcu potvrdenie: vedecké teórie sa vydávali za potvrdené experimentálnym dôkazom. Nie je však vôbec ľahké vysvetliť, čo znamená „dôkaz”, pretože pritom veľa záleží na okolnostiach dokazovania.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Kde sú hranice medzi skepticizmom a ateizmom?

Monday, 7 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Nezastať na polceste

Len občas sa u nás ozvú hlasy, vyzývajúce ľudí, aby používali svoj rozum a svoje zmysly: oči na videnie, uši na počutie a hlavne rozum na slobodné, vlastné myslenie, kým „rôzne pavedecké, priam šarlatánske postoje” sa v našej spoločnosti každodenne masovo rozširujú.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Vedecké indikátory 2000

Tuesday, 13 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Špeciálna správa *

Viera v paranormálno alebo pseudovedu

Štátna vedecká rada, ktorá je výkonným orgánom Štátnej vedeckej nadácie (ŠVN), vydáva každé dva roky rozsiahlu správu o stave vedy v USA.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rozprávky nevedú k vede

Saturday, 10 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Rastislav  Škoda

Vo vianočnom čase sa objavilo v dennej aj periodickej tlači množstvo článkov nesúcich sa v tom zmysle, že ak sa v priebehu posledných dvoch storočí a najmä v našej komunistickej minulosti predpokladalo, že vedecký a technický pokrok dokazuje prevahu zdravého rozumu nad poetickou bibliou, od nedávna sa to vraj veru už nedá povedať.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Veda musí bojovať proti pseudovede

Monday, 1 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | Nekomentované

Vyhlásenie 32 ruských vedcov a filozofov

„Ako reprezentanti rozličných vedeckých odborov – astronómovia, fyzici, chemici, biológovia, filozofi, právnici, psychológovia atď. – sa cítime dotknutí šírením astrológie, alternatívnej medicíny, vykladania z ruky, numerológie a mystických pseudovied v Rusku a inde vo svete. Cítime svoju povinnosť upozorniť verejnosť na nebezpečenstvo nekritických postojov k predpovediam a radám moderných „praktikov okultných vied“, ponúkaných súkromne aj v masmédiách. Tí, čo veria na závislosť ľudských osudov od nebeských telies, magických substancií alebo sily čarodejníctva, musia raz pochopiť, že veda nijako nemôže podporovať takéto názory.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu