R. Š.

Viera vo vedu

Saturday, 1 June 2013 | Zošity humanistov č. 96 | 12 Komentárov

R. Škoda

Ako neveriaci v nadprirodzeno samozrejme verím vo vedu a tu mi prichádza veľmi vhod záver štúdie výskumného tímu oxfordského psychológa Miguela Fariasa, že viera vo vedu pomáha takým, ako som ja, vyrovnať sa so stresom a existenčnou úzkosťou.

„Napriek rozličným metódam ponúkajú aj veda aj náboženstvo mocné vysvetlenia sveta“, píšu v Journal of Experimental Social Psychology, „čo v stresových situáciách pôsobí na intuitívnej úrovni a poskytuje útechu a dáva istotu.“ Pri argumente útechy teda nepôsobí faktor (hocakého) náboženstva, ako sa často hlása a uznáva, ale faktor viery – jedno, či v nadprirodzené či svetské veci.

Science and Religion Today

tags ,

Kňazská prísaha proti modernosti

Monday, 5 March 2007 | Zošity humanistov č. 60 | Nekomentované

R. Š.

Po návšteve v slovenskej wikipédii sa cítim ako po hodine náboženstva kedysi na gymnáziu. Chcel som vedieť, prečo sa Pius X. označuje za jedného z najväčších pápežov a dočítal som sa, že jeho telo, hoci nebolo po jeho smrti roku 1914 zabalzamované, pri otvorení truhly v roku 1944 (po 30 rokoch) bolo „zachované” a aj do roku 1952 ostalo „neporušené”. Zo štylizácie, že „predtým” nebolo zabalzamované, usudzujem, že vtedy ho zabalzamovali a kladiem otázku: „Načo?” Nebolo to neprípustné zasahovanie do zázračných udalostí Božieho diania?

› Čítaj ďalej

tags

Výhrada vo svedomí a polygamia

Thursday, 9 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

R. Š.

Prisťahovalci do USA musia vyplniť Dotazník N-400, ktorý má 10 strán a obsahuje podrobné informácie o finančnom, zdravotnom a rodinnom stave uchádzača, ako aj o jeho politickom a spoločenskom zmýšľaní. Okrem otázok, či má nejaký šľachtický titul, daňové dlžoby alebo duševnú chorobu, sú samozrejmé otázky, či  bol členom komunistickej (jednoduchá otázka) alebo inej totalitnej strany (podrobný rozbor možného vzťahu k nacistickej strane a jej ideológii) a či schvaľuje násilný prevrat. Morálny charakter uchádzača skúmajú otázky o jeho vzťahu k alkoholu, prostitúcii, pašovaniu narkotík, polygamii, ilegálnemu prisťahovalectvu, hazardným hrám, ale aj k podvodom pri platení výživného.

› Čítaj ďalej

tags

Bezmocný rozum má riešiť rozpory?

Wednesday, 14 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

r.š.

V celkom čerstvej knihe Thomas E. Woods, Jr.: How the Catholic Church Built Western Civilization (Ako budovala katolícka cirkev západnú kultúru - © 2005 LewRockwell.com, 2. mája 2005) píše autor, že

 „s výnimkou zjavených právd bol na stredovekých univerzitách rozum postavený na trón ako najvyšší sudca pre väčšinu intelektuálnych argumentov a rozporov”.

Emailom som sa ho pýtal (13.06.2005), prečo tá výnimka zjavených právd pre stredoveké univerzitné (a dnešné) rozmýšľanie a ktorá je - okrem toho - tá menšina problémov, pri ktorých rozum neplatí. Perfídnosť tej vety o hodnotení rozumu kňazom mi nejde z hlavy. Ak dostanem odpoveď, poviem vám ju; dosiaľ neprišla.

tags , ,

Pápež odsudzuje rozvody a rozvádzanie

Wednesday, 10 July 2002 | Zošity humanistov č. 32 | Nekomentované

R. Š.

V januári t.r. vyzval pápež právnikov a sudcov, aby odmietli zúčastniť sa pojednávaní a súdnych sporov pri rozvodoch, či sa už tieto týkajú katolíkov alebo príslušníkov iných náboženstiev. Zdôraznil trvalosť manželstva ako časti božieho prírodného poriadku na Zemi, ktorému podlieha každý človek a nazval rozvod “hnisajúcim vredom”, ktorý devastuje ľudskú spoločnosť.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu