redakcia

Vatikán dodnes neratifikoval Európsku dohodu o ľudských právach

Friday, 10 November 2006 | Zošity humanistov č. 58 | Nekomentované

 redakcia

Ako by mohol?!

V roku 1864 vydal (v Svätom roku 2000 Jánom Pavlom II. za svätého vyhlásený) Pius IX. Syllabus, v ktorom odsúdil všetky „omyly” a „bludy” modernizmu: racionalizmus, naturalizmus, liberalizmus, demokraciu, odluku štátu od cirkví.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

O prílohe k ZH 53

Wednesday, 15 March 2006 | Zošity humanistov č. 54 | Nekomentované

redakcia

V súvislosti s oživovaním náboženských predstáv o vzniku sveta vyšlo 53. číslo Zošitov humanistov s prílohou Veda a kreacionizmus (Názor Americkej akadémie vied), ktorá má 28 strán formátu A5.

› Čítaj ďalej

tags

Polarizované Španielsko

Wednesday, 7 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

redakcia

Rovnopohlavné manželstvo nie je prvý zákon, ktorý hnevá španielsky meštiacky tábor. Od tých čias, ako sú pri moci socialisti, má kedysi tak konzervatívne Španielsko najliberálnejší zákon o rozvode, podporuje výskum kmeňových buniek a odstránilo zo škôl výučbu náboženstva ako povinný predmet.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Holokaust a potrat nemožno porovnávať

Tuesday, 10 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Redakcia

Kardinal Meissner duchovný podpaľač

Zástupcovia Nemeckej ústrednej židovskej rady (jej prezident Paul Spiegel) vyčítajú  kolínskemu kardinálovi Joachimovi Meissnerovi „neprípustné prirovnanie” medzi Hitlerovým vraždením židov a potratom a napadli aj pápeža za podobné pasáže v jeho najnovšej (piatej) knihe „Spomienky a identita - rozhovory na prahu medzi tisícročiami”.

› Čítaj ďalej

tags

Friedrich Spee von Langenfeld

Wednesday, 4 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Redakcia

Treba uznať, že nemecký väzenský kňaz Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635) už začiatkom 17. stor. spoznal, že mučením sa pri vyšetrovaní čarodejníc nič nedosiahne.

› Čítaj ďalej

tags ,

Zošity humanistov – doplňte si staré čísla!

Sunday, 2 November 2003 | Zošity humanistov č. 40 | Nekomentované

redakcia

› Čítaj ďalej

tags , ,

Naliehavá antikoncepcia v nemocniciach v New Yorku

Tuesday, 2 September 2003 | Zošity humanistov č. 39 | Nekomentované

Redakcia

Situácia bola taká, že z 597 katolíckych nemocníc v USA len 5 % poskytovalo na požiadanie naliehavú antikoncepciu; 25 % ju poskytovalo len znásilneným ženám a 55 % ju odmietalo za každých okolností. Newyorský senát teraz schválil návrh zákona s názvom „Naliehavá antikoncepcia na záchrannej stanici”, ktorý potrebuje už len podpis guvernéra Patakiho, aby vstúpil do platnosti.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Vaječník zo skúmavky

Tuesday, 6 May 2003 | Zošity humanistov č. 37 | Nekomentované

Redakcia

Biológovia vypestovali v laboratóriu umelé vajíčka. Tento ďalší prelom biotechnológie, porovnateľný s narodením ovečky Dolly, má ďalekosiahle následky pre bioetiku. Karin Hübnerová sa náhodou práve v tom momente dívala cez optiku svojho binokulára na dianie na dne Petriho misky.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Nemecko sa lúči s bohom

Sunday, 11 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

redakcia

Z desiatich kandidátov nevedel ani jeden Otčenáš! A konfirmandi nevedeli, prečo slávime Vianoce.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Komentár k ZH 21

Sunday, 1 October 2000 | Zošity humanistov č. 21 | Nekomentované

Redakcia

V tomto čísle sa štyri príspevky sa týkajú Vatikánu a Jána Pavla II.: najprv krátka charakteristika „globálneho telepontifexa“, potom jeho sporné blahorečenie Pia IX., tvrdošijného odporcu modernosti, ktorý zanechal cirkvi dogmy nepoškvrneného počatia a neomylnosti; a dva komentáre k spisu kardinála Ratzingera zo začiatku septembra t.r. s názvom Domine Jesus, ktorý znamená praktický koniec ekumenických dohovorov, lebo katolícka cirkev sa vyhlasuje za jedinú pravú cirkev Kristovu a iným cirkvám odopiera dokonca aj nárok na tento názov.

› Čítaj ďalej

tags ,

Blíži sa 20. číslo Zošitov humanistov

Saturday, 1 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Redakcia

Keď som pred temer dvomi rokmi kvôli eseji Bertranda Russella „Prečo nie som kresťanom“ pripravoval prvé číslo Zošitov humanistov, nepomyslel som, že tých zošitov bude raz dvadsať – a už je to tu. Ale chuť bola, materiál sa našiel a počet záujemcov sa bez propagácie ustálil na okolo stovky. Je čas pozrieť sa dozadu aj dopredu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu